11.1 MODERNIZM W PRZEKŁADZIE (CFP 2019/2020, ISSUE 2021)

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane i zajmujące się modernizmem i przekładem w związku z przygotowywanym nowym numerem czasopisma Przekłady Literatur Słowiańskich. Publikację tematycznego numeru planujemy w 2021 roku. W maju 2020 roku chcielibyśmy się spotkać z Autorami w ramach konferencji naukowej.

Zaproszenie kierujemy do przekładoznawców, kulturoznawców i literaturoznawców zainteresowanych problematyką przekładu modernistycznego w różnych językach i literaturach europejskich – nie tylko słowiańskich.

Szczegóły dotyczące opłaty konferencyjnej oraz miejsca i terminu obrad (planujemy maj 2020 roku) prześlemy osobom zainteresowanym udziałem w konferencji. Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca stycznia 2020 r. na adres: tamara.brzostowska@ibl.waw.pl, oraz leszek.malczak@us.edu.pl.