Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 2.

STRONA TYTUŁOWA pobierz

SPIS TREŚCI pobierz

Wstęp (Bożena Tokarzpobierz

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Monika Gawlak) pobierz

PRZEKŁADY POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990—2006 (Andrej Šurlapobierz

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Czechach w latach 1990—2006 (Tatjana Jamnik) pobierz