Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). T. 1. Cz. 4.

STRONA TYTUŁOWA pobierz

SPIS TREŚCI pobierz

Wstęp (Bożena Tokarzpobierz

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w latach 1990―2006 (Izabela Mroczek) pobierz

PRZEKŁADY POLSKO-CZESKIE

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w latach 1990―2006 (Izabela Mroczek) pobierz

PRZEKŁADY SŁOWACKO-POLSKIE

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 1990―2006 (Marta Buczek) pobierz

PRZEKŁADY POLSKO-SŁOWACKIE

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 1990―2006 (Marta Buczek) pobierz

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO-POLSKIE

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 1990―2006 (Magdalena Błaszakpobierz

PRZEKŁADY POLSKO-MACEDOŃSKIE

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w latach 1990―2006 (Aneta Todevska) pobierz

Indeks autorów (Monika Gawlakpobierz
Indeks tłumaczy (Monika Gawlakpobierz