Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016). T. 8. Cz. 2

Download the complete number of the journal

or separately:

SPIS TREŚCI / Contents Download

Wstęp / Introduction (Leszek MałczakDownload

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE
Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2016 roku (Aleksandra Wojnarowska) Pobierz / Download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2016 roku (Joanna Mleczko) Pobierz / Download Rozwiń

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE
Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2016 roku (Petra Gverić Katana) Pobierz / Download Rozwiń

Antonina Kurtok: Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce — na marginesie komentarza do powieści Wilimowski / Miljenko Jergović in and about Poland — Notes in the Margin while Discussing Wilimowski the Novel Pobierz / Download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2016 roku (Petra Gverić Katana) Pobierz / Download Rozwiń

Petra Gverić Katana: Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u Hrvatskoj / Text and Paratext: The Reception of Witold Gombrowicz in Croatia Pobierz / Download Rozwiń

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE
Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2016 roku (Jakob Altman) Pobierz / Download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2016 roku (Jakob Altman) Pobierz / Download Rozwiń

PRZEKŁADY MACEDOŃSKO-POLSKIE I POLSKO-MACEDOŃSKIE
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2016 roku (Zofia Dembowska) Pobierz / Download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2016 roku (Lidija Tanuševska) Pobierz / Download Rozwiń

Lidija Tanuševska: Komentary do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2016 roku Pobierz / Download Rozwiń

PRZEKŁADY SERBSKO-POLSKIE I POLSKO-SERBSKIE
Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2016 roku (Estera Sobalkowska) Pobierz / Download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2016 roku Pobierz / Download (Estera Sobalkowska) Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWACKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWACKIE
Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2016 roku Pobierz / Download (Marta Buczek) Rozwiń

Marta Buczek: Słowacka literatura współczesna w polskim horyzoncie odbioru w 2016 roku Pobierz / Download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2016 roku (Zuzana Obertová) Pobierz Rozwiń

Zuzana Obertová: Nad slovenskými prekladmi Wisławy Szymborskej Pobierz / Download Rozwiń

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWEŃSKIE
Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2016 roku (Monika Gawlak) Pobierz / Download Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2016 roku (Barbara Rzeźniczak) Pobierz / Download Rozwiń

Indeks autorów / Index of authors; Indeks tłumaczy /  Index of translators; Noty o autorach /  Author notes Pobierz / Download