Kontakt

„Przekłady Literatur Słowiańskich”

Adresse:
ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, pok. 4.15, 41-203 Sosnowiec
Telefax: 32 364 08 41
Telefon: 32 364 08 19
E-Mail-Kontakt:
tokarzbozena@gmail.com, leszek.malczak@us.edu.pl