Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T. 2. Cz. 1.

STRONA TYTUŁOWA pobierz

SPIS TREŚCI pobierz

Wspomnienie o Rozce Štefan (1913—2011) (Bożena TokarzpobierzRozwiń

 Zamiast wstępu (Bożena Tokarzpobierz

WIELOJĘZYCZNOŚĆ A DIALOG KULTUROWY

Lech Miodyński: Kulturowe matryce semantyczne — wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim pobierz Rozwiń

Iwona Haneczok: Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka) pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY BUŁGARSKO-POLSKIE I POLSKO-BUŁGARSKIE

Joanna Mleczko: Granice egzotyzacji (na przykładzie polskiego przekładu Indże Jordana Jowkowa) pobierz Rozwiń

Adriana Kovacheva: Obraz Turka osmańskiego — między mitem, historią a przekładem (na marginesie dwóch powieści historycznych Wery Mutafczijewej) pobierz Rozwiń

PRZEKŁADY CHORWACKO-POLSKIE I POLSKO-CHORWACKIE

Maciej Czerwiński: Dialog znaków i kodów: między oryginałem a polskim przekładem w powieści Miljenko Jergovicia Ruta Tannenbaum pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani pobierzRozwiń

Katarzyna Majdzik: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie Ministerstwa Bólu Dubravki Ugrešić) pobierz Rozwiń

Mateusz Warchał: O leksyce bezekwiwalentnej w tłumaczeniu. Szkic psycholingwistyczny pobierzRozwiń

Paulina Pycia: „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie pobierzRozwiń

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

Józef Zarek: O tłumaczeniu czeskiej prozy autobiograficznej. Przypadek Ludvíka Vaculíka pobierzRozwiń

Lenka Vítová: Stylizacja na potoczność w przekładzie literatury czeskiej na język polski pobierz Rozwiń

Libor Pavera: Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski — przyczynek do dialogu kultur pobierzRozwiń

Izabela Mroczek: Gottland Mariusza Szczygła w czeskim przekładzie i jego czeska recepcja pobierzRozwiń

PRZEKŁADY SERBSKO-POLSKIE

Małgorzata Filipek: Koloryt pogranicza serbsko-tureckiego w polskich przekładach prozy Borisava Stankovicia pobierzRozwiń

PRZEKŁADY POLSKO-SŁOWACKIE

Marta Buczek: Wielokulturowość w przekładzie Opowieści galicyjskich Andrzeja Stasiuka pobierz Rozwiń

Lucyna Spyrka: Przekład udomowiony — przekład wyobcowany pobierzRozwiń

PRZEKŁADY SŁOWEŃSKO-POLSKIE I POLSKO-SŁOWEŃSKIE

Bożena Tokarz: W perspektywie poznania i projekcji. O polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jančara Terra incognita pobierzRozwiń

Jasmina Šuler Galos: Przesunięcia międzytekstowe i międzykulturowe w tłumaczeniu. Współczesna proza polska w języku słoweńskim pobierz Rozwiń

Anna Muszyńska: Intertekstualność jako forma dialogu międzykulturowego pobierzRozwiń

Indeks autorów (Monika Gawlakpobierz
Indeks tłumaczy (Monika Gawlakpobierz
Noty o Autorach pobierz