Povijest

Dosad su izašli sljedeći svesci:

Wybory translatorskie (Izbor prevoditelja) 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Zbornik radova daje opći pregled prevoditeljskih izbora, pokazujući posredno neke karakteristike prevoditelja i njegove kulture. Sljedeći zbornici nastavit će se baviti sličnom tematikom.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_okladkargb

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti) (1990–2006). T. 1. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 204 s. – Zbornik je dodatak svesku pod naslovom  „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Posve različit od spomenutoga, daje pregled izdanja i recepcije slavenskih književnosti u različitim slavenskim kulturama.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_2_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Bibliografija prijevoda slavenske književnosti) (1990–2006). T. 1. Cz. 3. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 352 s. Zbornik  je nastavak drugoga dijela serijske publikacije pod naslovom „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1: Wybory translatorskie 1990-2006.  Spomenuti dio bilježi prijevode iz bugarske, hrvatske i srpske književnosti na poljski jezik, kao i prijevode s poljskoga jezika na spomenute jezike. Potvrđuje pritom u prethodnom svesku prikazanu disproporciju prisutnosti slavenskih književnosti u Poljskoj i poljske književnosti u drugim slavenskim zemljama.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti) (1990–2006). T. 1. Cz. 4. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 388 s. – Publikacija je posljednji dio prvoga sveska pod naslovom Wybory translatorskie 1990-2006 (Izbor prevoditelja). Evidentira prijevode iz češke, slovačke i makedonske književnosti. Na kraju četvrtoga dijela prvoga sveska nalazi se indeks autora i prevoditelja kako bi se čitatelju olakšalo korištenje bibliografije i omogućilo donošenje zaključaka o izborima prevoditelja.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_4_okl

Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym (Oblici međukulturalnog dijaloga u književnom prijevodu).  T. 2. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 320 s. – Spomenuti je svezak posvećen oblicima međukulturalnoga dijaloga u prijevodu (i njegovim posredovanjem) na temelju bugarske, češke, hrvatske, makedonske, poljske, srpske, slovačke i slovenske književnosti. U predstavljenim radovima autori opisuju i  interpretiraju različite razine dijaloga (najčešće leksičku), pokušavaju odrediti pretpostavke koje dopuštaju, kao i one koje onemogućuju komunikaciju, kao i nesklonost pojedinih prevoditelja takvoj vrsti dijaloga.

przeklady_literatur_slowianskich_t_2_cz_1_okl

Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym (Kulturne barijere u književnome prijevodu). T. 3. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 280 s. – Naslov trećega sveska serijske publikacije „Przekłady Literatur Słowiańskich” (“Prijevodi slavenskih književnosti”) odnosi se na kulturološku praksu i običaje, koji se manje ili više nalaze u tekstu, te otežavaju odražavanje originala u prevodu, a time i razumijevanje drugosti u sekundarnoga primatelja. To često uzrokuje probleme pri prevođenju i otvara nova pitanja u znanosti o književnosti, kojima se u knjizi bave pojedini autori.

przeklady_literatur_slowianskich_t_3_cz_1_okl

Stereotypy w przekładzie artystycznym (Stereotipi u književnome prijevodu). T. 4. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 284 s. – Članci u ovome svesku odnose se na različite stereotipe i njihovu interpretaciju u prijevodima. Odnosi se to jednako na stereotipe koji su nastali kao posljedica prijevoda, kao i na rekonstrukciju onih nastalih u originalnoj kulturi.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (Bibliografija prijevoda slavenskih kultura) (2007-2012). T. 4. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 544 s. – Svezak bilježi prijevode bugarske, hrvatske, češke, makedonske, srpske i slovenske književnosti na poljski jezik i poljske književnosti na spomenute jezike u razdoblju od pet godina.

przeklady_literatur_slowianskich_t_4_cz_2_okl

Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką. (Uzajamne veze prijevoda i komparatistike). T. 5. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 416 s. – Autori radova u zborniku pod naslovom  Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką pokazuju kako se komparatistika sve više približava znanosti o prevođenju, dokazujući transverzalnost kulture i suvremene književnosti lišene predrasuda i negativnih predodžaba. U istraživanjima provedenima na tom području otkrivaju se područja svjetske književnosti koje je sve teže definirati.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_1_okl

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) (Bibliografija prijevoda slavenskih književnosti). T. 5. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 242 s. – Od ovoga je sveska bibliografia bogatija za komentare, u kojima autori skiciraju pravila u recepciji strane (slavenske) književnosti u Slavena, u kontekstu pojedine kulture, potrebe za promjenom ili potvrđivanjem.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl