Otwarty dostęp

„Przekłady Literatur Słowiańskich”  publikują teksty w otwartym dostępie. Każdy może za darmo i bez technicznych ograniczeń (nie trzeba zakładać konta, logować się na stronie czasopisma) pobrać w formie elektronicznej pełne teksty artykułów. Popieramy tym samym ideę otwartej nauki i nieograniczonego dostępu do rezultatów badań naukowych.

Istnieje również możliwość zakupu papierowej wersji czasopisma w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego www.wydawnictwo.us.edu.pl.

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” jest indeksowane w bazie Index Copernicus i znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych; jest dostępne w bazach indeksacyjnych CEEOL, CEJSH, BazHum, Google Scholar, ICI Journals Master List, ERIH PLUS.