Покана

Срдечно Ве покануваме да земете учество во подготовката и објавувањето на наредниот, седми број од ,,Przekłady Literatur Słowiańskich’’ („Преводите на словенските литератури“), насловен Akompaniament paratekstu a przekład i jego odbiór. Овој пат Вашите статии ги очекуваме до 15.12.2016 г. Tom następny.