Parateksty w odbiorze przekładu / Paratexts in the reception of translation. T. / Vol. 8. Cz. / No 1

Download the complete number of the journal

or separately:

SPIS TREŚCI / Contents Download

Wstęp / Introduction (Monika GawlakDownload

Rola i funkcja paratekstu /  The role and function of paratext

Bożena Tokarz: Parateksty jako wyraz koncepcji przekładu / Paratexts as an expression of the concept of translation / Parabesedilo kot izraz prevajalske koncepcije Download Rozwiń

Izabela Wielgosz-Lis: Przekład omówiony, czyli o statusie i funkcji paratekstu (na przykładzie serii Biblioteka Duchowości Europejskiej) / A discussed translation that is, on the status and function of the paratext (following the example of the series Biblioteka Duchowości Europejskiej) / Prevod opisan, odnosno о statusu i funkciji parateksta (na primeru serije: Biblioteka Evropske Duhovnosti) Download Rozwiń

Monika Gawlak: Wartość komentarza w przekładzie (na przykładzie literatury słoweńskiej) / The value of comment in translation (following the example of Slovenian literature) /  Vrednost komentarja v prevodu (primer slovenske literature) Download Rozwiń

Parateksty w dialogu międzykulturowym / Paratexts in intercultural dialogue

Amela Ljevo-Ovčina: Pisati da bi se shvatilo: Sarajevo i Chicago na engleskom, bosanskom i poljskom / Writing to Understand: Sarajevo and Chicago in English, Bosnian and Polish The Reception of Hemon’s The Book of My Lives in Bosnia-Herzegovina and Poland / Pisać, aby zrozumieć: Sarajewo i Chicago po angielsku, bośniacku i po polsku. Recepcja książki Aleksandra Hemona Dwa razy życie w Bośni i Hercegowinie oraz w Polsce Download Rozwiń

Katarzyna Wołek-San Sebastian: Paratekst w serii przekładowej — polskie przekłady dwóch wierszy Milivoja SlavičkaParatext in a series of translations: Polish translations of two poems by Milivoj SlavičekParatekstovi u serijskom prijevodu — poljski prijevodi pjesama Milivoja Slavičeka Download Rozwiń

Małgorzata Filipek: Parateksty w polskich przekładach powieści Miloša Crnjanskiego / Paratexts in Polish translations of Miloš Crnjanski’s literary works / Paratekstovi u poljskim prevodima dela Miloša Crnjanskog Download Rozwiń

Jakob Altman: Rola posłowia w przekładzie Herztier Herty Müller na język czeski / The role of the afterword in the Czech translation of Herta Müller’s Herztier   Rozwiń

Perswazyjny charakter paratekstu / The persuasive nature of the paratext

Sylwia Sojda: Intensywność treści w paratekstach prozy Pavla Rankova / The intensity in paratexts of Pavol Rankov’s prose / Intenzifikácia obsahu v paratextoch prózy Pavla Rankova Dwonload Rozwiń

Joanna Królak: Paratekst w służbie propagandy. Wprowadzenia w przekładach literatury pięknej na język polski i czeski w latach 50. XX wieku / Paratext serving propaganda in the introductions to literary translations to Polish and Czech in the 1950’s / Paratext ve službách propagandy Předmluvy k překladu české krásné literatury do polštiny a polské do češtiny v 50. letech 20 století Download Rozwiń

Przypisy w transferze kulturowym / Footnotes in cultural transfer

Robert Grošelj: Na dnu strani? Nejezikovne prevajalske opombe v izbranih prevodih novele Balada o trobenti in oblaku Cirila Kosmača / At the foot of the page? Non-linguistic translator’s notes in selected translations of The Ballad of the Trumpet and the Cloud by Ciril Kosmač / Na dnie strony? Przypisy tłumacza w wybranych przekładach opowiadania Balada o trobenti in oblaku Cirila Kosmača Download Rozwiń

Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec: Przypisy tłumacza w wybranych słoweńskich przekładach literatury polskiej / Translator’s footnotes in the chosen translations of Polish literature / Prevajalčeve opombe v izbranih slovenskih prevodih poljske literature Download Rozwiń

Weronika Woźnicka: Przypisy tłumacza w polskim przekładzie zbioru esejów Terra incognita Draga Jančara / Interpreter’s footnotes in the Polish translation of the Drago Jančar’s essays Terra incognita / Prevajalčeve opombe v poljskem prevodu zbirke esejev Draga Jančarja Terra incognita Download Rozwiń

Kontekst jako paratekst / Context as a paratext

Tea Rogić-Musa: Biografija uz prijevod: Hrvatski ilirac Medo Pucić o Adamu Mickiewiczu / Biografia i przekład: chorwacki działacz okresu iliryzmu Medo Pucić o Adamie Mickiewiczu / Biography with a translation: Croatian Illyrian Medo Pucić on Adam Mickiewicz Download Rozwiń

Leo Rafolt: Teologia spisku: drobna przyjemność w grze suwerennością / Teologija urote: sitni užitak u igri suvereniteta / Theology of conspiracy: small pleasure in the play of sovereignty Download  Rozwiń

Indeks autorów / Index of authors; Indeks tłumaczy Index of translators; Noty o autorach Author notes Download