Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

T. 1. Cz.1. Wybory translatorskie 1990-2006

Kalina Bahneva: Literatura polska w przekładach na język bułgarski. Czasopisma literackie w latach 1990—2007 pobierz Rozwiń

Celina Juda: Rozrachunki po przełomie. Polskie przekłady z literatury bułgarskiej po 1989 r. Diagnozy i prognozy. Współczesność i tradycja pobierz Rozwiń

Iskra Likomanova: Bułgarskie wybory z literatury polskiej (na materiale z prasy literackiej) pobierz Rozwiń

Joanna Mleczko: Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej Trzej bracia i złote jabłko (kod estetyczny) pobierz Rozwiń

T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

Joanna Mleczko: Granice egzotyzacji (na przykładzie polskiego przekładu Indże Jordana Jowkowa) pobierz Rozwiń

Adriana Kovacheva: Obraz Turka osmańskiego — między mitem, historią a przekładem (na marginesie dwóch powieści historycznych Wery Mutafczijewej) pobierz Rozwiń

T. 1. Cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Dorota Gołek-Sepetliewa) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 1990—2006 (Kalina Bahneva, Joanna Mleczko, Iliana Genew-Puhalewa) pobierz

T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Adriana Kovacheva: Dora Gabe i Anna Kamieńska — dialogi poetyckie pobierzRozwiń

T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym

Adriana Kovacheva: Paradoksy antologizacji poezji polskiej w przekładach na język bułgarski pobierz Rozwiń

Joanna Mleczko: Bułgarska obrzędowość weselna w przekładzie Synowej Georgiego Karasławowa pobierz Rozwiń

T. 4. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Dorota Gołek-Sepetliewa) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 2007—2012 (Marinela Dimitrova) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990—2006 (uzupełnienia) (Hanna Karpińska) pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Hanna Karpińska: Fałszywi przyjaciele tłumacza i jego wierni wrogowie w praktyce bułgarsko-polskich tłumaczeń literackich pobierz Rozwiń

Magdalena Pytlak: Literatura tłumaczona jako naturalny etap historii gatunku? Projekt Stefana Minczewa Iz istorja na Byłgarskija Roman pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2013 roku (Dorota Gołek‑Sepetliewa) pobierz
Dorota Gołek‑Sepetliewa: Przekłady książkowe bułgarsko‑polskie i polsko‑bułgarskie w latach 2007—2013

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2013 roku (Marinella Dimitrova) pobierz

Dorota Gołek‑Sepetliewa: Przekłady książkowe bułgarsko‑polskie i polsko‑bułgarskie w latach 2007—2013 pobierz

T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Galia SimeonovaKonach: Przekład w przestrzeni oddziaływania obcej kultury pobierz Rozwiń

T. 6. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2014 roku (Dorota Gołek‑SepetliewapobierzRozwiń

Magdalena Pytlak: Na obrzeżach pola literackiego. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2014 roku pobierzRozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2014 roku (Marinella Dimitrovapobierz pobierz Rozwiń

Marinella Dimitrova: Tłumaczenia bułgarskie literatury polskiej w 2014 roku pobierzRozwiń

T. 7. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2015 roku (Dorota Gołek‑Sepetliewapobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2015 roku (Adriana Kovachevapobierz Rozwiń
Dorota Gołek-Sepetliewa: Na tropie literatury bułgarskiej w Polsce w 2015 roku pobierz Rozwiń