Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

T. 1. Cz.1. Wybory translatorskie 1990-2006

Đurđica Čilić Škeljo, Ivana Vidović Bolt: Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007 r. pobierz Rozwiń

Anita Gostomska: O strategii tłumaczenia na przykładzie powieści Ministerstwo bólu Dubravki Ugrešić pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej — Dragutin Tadijanović: Molba munji nebeskoj pobierz Rozwiń

Anna Ruttar: Tłumaczenie wiersza klišej kliše Josipa Severa a zagadnienie muzyczności pobierz Rozwiń

T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

Maciej Czerwiński: Dialog znaków i kodów: między oryginałem a polskim przekładem w powieści Miljenko Jergovicia Ruta Tannenbaum pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie Ministerstwa Bólu Dubravki Ugrešić) pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani pobierzRozwiń

Paulina Pycia: „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie pobierzRozwiń

Mateusz Warchał: O leksyce bezekwiwalentnej w tłumaczeniu. Szkic psycholingwistyczny pobierzRozwiń

T. 1. Cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990—2006 (Leszek Małczakpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 1990—2006 (Đurđica Čilić-Škeljo, Magdalena Makspobierz

T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Katarzyna Majdzik: Oblicza melancholii. Szafa Olgi Tokarczuk i jej chorwacki
przekład pobierzRozwiń

Leszek Małczak: Między polityką a estetyką — o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana pobierzRozwiń

Paulina Pycia: Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw pobierzRozwiń

Mateusz Warchał: Przekład artystyczny wobec funkcji dyskursu aksjologicznego w tekście źródłowym pobierzRozwiń

T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym

Leszek Małczak: O stereotypach w recepcji literatury chorwackiej w Polsce w latach 1944—1956 pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Jergovicia żonglerka stereotypami. Wokół polskiego przekładu powieści Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki pobierz Rozwiń

Paulina Pycia: Stereotyp kobiety — dramat Sve o ženama Miro Gavrana i jego polski przekład pobierz Rozwiń

Mateusz Warchał: Błędy atrybucyjne — ich psychologiczna dystrybucja, możliwości oceny i eliminacji w procesie translatorskim pobierz Rozwiń

T. 4. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2012 (Tomasz Łoś, Katarzyna Majdzik) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2012 (Martina Podboj) pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Przemysław Brom: Analiza hybrydowych tekstów Unii Europejskiej — wybrane zagadnienia metodologiczne pobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Iz povijesti formalne metode: Poljska „integralistička” škola i Zagrebačka književnoznanstvena škola / Z historii metody formalnej: polska szkoła „integralistyczna” i zagrzebska szkoła literaturoznawcza (tłum. Leszek Małczak) pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2013 roku (Katarzyna Majdzikpobierz

Katarzyna Majdzik: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013 pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2013 roku (Slaven Kalepobierz

Martina Podboj: Przekłady literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2013 pobierz

T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Agata Jawoszek: Tłumacz zdemaskowany. Wybrane teksty Dubravki Ugrešić w przekładzie Doroty Jovanki Ćirlić — spojrzenie krytyczne pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Lektura anagramatyczna a przekład (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia la folie de saussurepobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Tłumacz jako instytucja — przypadek PRL i drugiej Jugosławii pobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranić / Echo Mickiewiczowskiego mesjanizmu w twórczości Ivana Mažuranicia (tłum. Leszek Małczakpobierz Rozwiń

Katarzyna WołekSan Sebastian: Polski przekład dramatu Asji Srnec Todorović Odbrojavanje wobec kategorii ciała i cielesności pobierz Rozwiń

T. 6. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku (Katarzyna MajdzikpobierzRozwiń

Katarzyna Majdzik: Dorta Jagić — poetka wolności. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku pobierzRozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku (Petra GverićpobierzRozwiń

Tea Rogić Musa: Osvrt na bibliografiju hrvatskih prijevoda iz poljske književnosti u 2014. godini / Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku (tłum. Katarzyna Majdzikpobierz Rozwiń

T. 7. Cz. 1. Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Tea Rogić Musa: (Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie wobec Innego i kultura obca jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić (tłum. Katarzyna Majdzikpobierz PL pobierz HR Rozwiń

Monika Skrzeszewska: Wojna chorwacko-serbska, nacjonalizm, seks i przekleństwa, czyli jak tłumaczono Vedranę Rudan pobierz Rozwiń

Zvonimir Milanović: Problemi interpretacje i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji i tłumaczenia literatury dawnej. Kilka pytań, uwag i propozycji pobierz HR pobierz PL Rozwiń

Anita Gostomska: Polskie przekłady zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić Mažuranić pobierz Rozwiń

Alica Kulihová: Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy (tłum. Marta Buczekpobierz SK pobierz PL Rozwiń

T. 7. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2015 roku (Antonina Kurtokpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2015 roku (Petra Gverić Katanapobierz Rozwiń

Petra Gverić Katana: Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda:  hrvatsko i poljsko ogledalo / O dwudziestu pięciu latach przekładów literatury polskiej i chorwackiej — zwierciadła przekładu (tłum. Antonina Kurtokpobierz Rozwiń