Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

PRZEKŁADY CZESKO-POLSKIE I POLSKO-CZESKIE

T. 1. Cz.1. Wybory translatorskie 1990-2006

Izabela Mroczek: O recepcji tłumaczeń czeskiej literatury bestsellerowej w Polsce (na przykładach tłumaczeń książek Michala Viewegha, Ireny Obermannovej i Haliny Pawlowskiej) pobierz Rozwiń

Józef Zarek: O polskich przekładach nowej czeskiej „powieści praskiej” (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola) pobierz Rozwiń

T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym 

Izabela Mroczek: Gottland Mariusza Szczygła w czeskim przekładzie i jego czeska recepcja pobierzRozwiń

Libor Pavera: Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski — przyczynek do dialogu kultur pobierzRozwiń

Lenka Vítová: Stylizacja na potoczność w przekładzie literatury czeskiej na język polski pobierz Rozwiń

Józef Zarek: O tłumaczeniu czeskiej prozy autobiograficznej. Przypadek Ludvíka Vaculíka pobierzRozwiń

T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Izabela Mroczek: Kilka uwag o czeskim przekładzie Pawia królowej Doroty Masłowskiej pobierzRozwiń

Lenka Németh Vítová: Czeski humor po polsku pobierzRozwiń

T. 1. Cz. 4. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Izabela Mroczek) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w latach 1990―2006 (Izabela Mroczek) pobierz

T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym

Józef Zarek: O Pepikach Mariusza Surosza po czesku pobierz Rozwiń

T. 4. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Paulina Juraszek) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w latach 2007—2012 (Paulina Juraszek) pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2013 roku (Joanna Mrzyk i Martyna Paszekpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2013 roku (Katarzyna JagielskaAleksandra Peterpobierz

Dorota Żygadło‑Czopnik: „Jesteśmy blisko i coraz więcej o sobie wiemy”. Komentarz do bibliografii za lata 2007—2013 pobierz

T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

Dorota Żygadło-Czopnik: Refrakcje literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty pobierz Rozwiń

T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Jana Šnytova: Vlastní jména v prózách Cirila Kosmače při překladu ze slovinštiny do češtiny / Nazwy własne w prozie Cirila Kosmača w przekładzie z języka słoweńskiego na język czeski (tłum. Marta Buczekpobierz Rozwiń

Dorota ŻygadłoCzopnik: „Wolność kontrolowana” — o (nie)zależności tłumacza. Uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej Umělohmotný třípokoj pobierz Rozwiń

T. 6. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2014 roku (Katarzyna Cupała i Justyna Pastyrczyk‑OżyńskapobierzRozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2014 roku (Katarzyna Cupała i Justyna Pastyrczyk‑OżyńskapobierzRozwiń

Dorota Żygadło‑Czopnik: O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2014 roku pobierzRozwiń

T. 7. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2015 roku (Jakob Altmanpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2015 roku (Jakob Altmanpobierz Rozwiń

Izabela Mroczek: Komentarz do bibliografii przekładów literatury czeskiej w Polsce i literatury polskiej w Czechach w 2015 roku pobierz Rozwiń