Przekłady macedońsko-polskie i polsko-macedońskie

T. 1. Cz.1. Wybory translatorskie 1990-2006

Magdalena Błaszak: Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej pobierz Rozwiń

T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

Lech Miodyński: Kulturowe matryce semantyczne — wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim pobierz Rozwiń

T. 1. Cz. 4.  Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 1990―2006 (Magdalena Błaszak) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w latach 1990―2006 (Aneta Todevska) pobierz

T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym

Aneta Todevska: Fallocentryczne stereotypy Stanisława Ignacego Witkiewicza w macedońskim przekładzie powieści Pożegnanie jesieni pobierz Rozwiń

T. 4. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Magdalena Błaszak) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w latach 2007—2012 (Aneta Todevska) pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2013 roku (Magdalena Błaszak) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2013 roku (Aneta Todevska) pobierz

Lech Miodyński: Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007—2013) — komentarz literaturoznawczy pobierz

Magdalena Błaszak: Przekłady literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii w latach 2007—2013 pobierz

T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Lidija Tanuševska: Transfer niektórych elementów językowych w przekładzie poezji polskiej na język macedoński pobierz Rozwiń

T. 6. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2014 roku (Magdalena BłaszakpobierzRozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2014 roku (Magdalena Błaszak)pobierzRozwiń

Lidija Tanuševska: Komentarz do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2014 roku pobierzRozwiń

T. 7. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2015 roku (Magdalena Błaszakpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2015 roku (Magdalena Błaszakpobierz Rozwiń

Zofia Dembowska: Przekłady literatury macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński za 2015 rok pobierz Rozwiń