Przekłady serbsko-polskie i polsko-serbskie

PRZEKŁADY SERBSKO-POLSKIE i POLSKO-SERBSKIE

T. 1. Cz.1. Wybory translatorskie 1990-2006

Małgorzata Filipek: Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury. Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu pobierz Rozwiń

Jadwiga Sobczak: Polski dramat w Serbii w latach 1990—2006 pobierz Rozwiń

T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

Małgorzata Filipek: Koloryt pogranicza serbsko-tureckiego w polskich przekładach prozy Borisava Stankovicia pobierzRozwiń

Iwona Haneczok: Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka) pobierz Rozwiń

T. 1. Cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Małgorzata Filipek, Katarzyna Majdzik) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 1990—2006 (Małgorzata Filipek, Katarzyna Majdzik) pobierz

T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

Iwona Stanios: Transkulturowość oryginału w przekładzie (na przykładzie powieści Derviš i smrt Mešy Selimovicia) pobierzRozwiń

T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym

Maciej Czerwiński: Rola stereotypu w kształtowaniu polifonicznego uniwersum literackiego
i kulturowego na przykładzie oryginału i polskiego przekładu Mostu na Drinie Ivo Andricia pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Stereotyp mężczyzny w przekładzie Opowieści o mężczyznach Miloša Crnjanskiego pobierz Rozwiń

T. 4. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012) 

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Marta Drachal, Estera Sobalkowska) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 2007—2012 (Marta Drachal) pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką

Małgorzata Filipek: Przekład powieści Gordany Kuić Zapach deszczu na Bałkanach wobec oryginału pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2013 roku (Małgorzata Filipekpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2013 roku (Małgorzata Filipekpobierz

Leszek Małczak: Przekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2013 pobierz

T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

Martyna Ecler-Pasku: Dialog swojskości i obcości w powieści Most na Drinie Ivo Andricia a modyfikacja znaczeń ewokowanych nazw własnych w przekładzie na język polski pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Obraz ojczyzny w polskich przekładach poezji Miloša Crnjanskiego pobierz Rozwiń

T. 6. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2014 roku (Katarzyna MajdzikpobierzRozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku (Estera SobalkowskapobierzRozwiń

Małgorzata Filipek: Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku pobierzRozwiń

T. 7. Cz. 1. Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

Izabela Lis-Wielgosz: „Zbiór ten nie zostanie bezużytecznym w księgarstwie ciężarem…”, czyli Narodowe Pieśni Serbskie wybrane i przełożone przez Romana Zmorskiego pobierz Rozwiń

T. 7. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2015 roku (Katarzyna Majdzikpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2015 roku (Estera Sobalkowskapobierz Rozwiń

Estera Sobalkowska: Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii i serbskiej w Polsce w 2015 roku pobierz Rozwiń