Przekłady słowacko-polskie i polsko-słowackie

PRZEKŁADY SŁOWACKO-POLSKIE

T. 1. Cz.1. Wybory translatorskie 1990-2006

Marta Buczek: Słowacki realizm magiczny w polskim przekładzie pobierz Rozwiń

Lucyna Spyrka: Polskie przekłady dramatu słowackiego w latach 1990—2005 pobierz Rozwiń

T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

Marta Buczek: Wielokulturowość w przekładzie Opowieści galicyjskich Andrzeja Stasiuka pobierz Rozwiń

Lucyna Spyrka: Przekład udomowiony — przekład wyobcowany pobierzRozwiń

T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym (2012)

Marta Buczek: Bariery kulturowe w słowackim przekładzie Ferdydurke Witolda Gombrowicza pobierz Rozwiń

Sylwia Sojda: Adresat dziecięcy w tłumaczeniach Winnie-the-Pooh A.A. Milne’a na język polski i słowacki pobierzRozwiń

Lucyna Spyrka: Bliskość kulturowa a przekład w obrębie literatury polskiej i słowackiej pobierzRozwiń

T. 1. Cz. 4. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006) (2013)

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 1990―2006 (Marta Buczek)

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 1990―2006 (Marta Buczek)

T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym

Marta Buczek: Stereotypy w przekładzie słowackich opowiadań Bajki dla niegrzecznych dzieci i ich troskliwych rodziców Dušana Taragela pobierz Rozwiń

Sylwia Sojda: Stereotyp w subkulturze — subkultura w stereotypie. O słowackim tłumaczeniu Wojny polsko‑ruskiej pod flagą biało‑czerwoną Doroty Masłow‍skiej pobierz Rozwiń

T. 4. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 2007—2012 (Marta Buczek) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 2007—2012 (Marta Buczek) pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką

Marta Buczek: Józef Marušiak tłumacz-komparatysta idealny? pobierz Rozwiń

T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2013 roku (Marta Buczek)

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2013 roku (Joanna Ciesielska)

Marta Buczek: Literatura polska w słowackich przekładach po 2007 roku

Marta Buczek: Literatura słowacka w Polsce w latach 2007—2013

T. 6. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2014 roku (Marta BuczekpobierzRozwiń

Marta Buczek: Słowacki klimat Europy Środkowej w Polsce pobierzRozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2014 roku (Zuzana PojezdalovápobierzRozwiń

Zuzana Pojezdalová: Analiza transferu archaizmów w słowackim tłumaczeniu Czerwonego błazna Aleksandra Błażejowskiego pobierzRozwiń

T. 7. Cz. 1. Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie (w druku)

Marta Buczek: Danuty Abrahamowicz szkoła przekładu

Zuzana Pojezdalová: Obraz literatury polskiej na Słowacji w tłumaczeniach Jozefa Marušiaka

Lucyna Spyrka: Koncepcja przekładu L’ubomira Feldka

Anna Valcerova: Básnický preklad na Slovensku po 1945 / Tłumaczenie poezji w Słowacji po 1945 r. (tłum. Marta Buczek)

T. 7. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)

Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 roku (Marta Buczek)

Marta Buczek: Komentarz do Bibliografii przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 roku

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2015 roku (Zuzna Pojezdalová)

Zuzana Pojezdalová: Tłumacze literatury polskiej w świetle „Słownika słowackich tłumaczy literatury pięknej XX wieku”