Rok, Tom, Część

2009

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1.
Wybory translatorskie 1990-2006

2010

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 2.
Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

2011

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1.
Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym

2012

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3.
Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1.
Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym

2013

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4.
Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1.
Stereotypy w przekładzie artystycznym

2014

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2.
Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012)

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1.
Wzajemne związki między przekładem a komparastyką

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2.
Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013)

2015

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1.
Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 2.
Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014)

2016

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 1.
Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie

„Przekłady literatur Słowiańskich”. T. 7. Cz. 2.
Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015)