Redakcia časopisu

ŠÉFREDAKTORKA ČASOPISU:
Bożena Tokarz

REDAKČNÝ TÍM:
Leszek Małczak (tematický redaktor)
Iljana Genev-Puhaleva (jazykový redaktor, Bulharsko)
Srđan Papić (jazykový redaktor, Srbsko)
Elena Micevska (jazykový redaktor, Macedónsko)
Petra Gverić (jazykový redaktor, Chorvátsko)
Radek Jeřábek (jazykový redaktor, Česko)
Andrea Goótšová (jazykový redaktor, Slovensko)
Tina Jugović (jazykový redaktor, Slovinsko)
Eric Starnes (jazykový redaktor, Veľká Británia)