Skład redakcji

REDAKTOR NACZELNY: 

dr hab. Leszek Małczak (redaktor naczelny)
adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz (pełniąca funkcję redaktor naczelnej w latach 2009-2016)
profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

SEKRETARZ REDAKCJI:

dr Monika Gawlak
adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

dr Marta Buczek (pełniąca funkcję sekretarza w latach 2009-2016)
adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Redaktorzy poszczególnych tomów i numerów:

Tom 1-7 – prof. Bożena Tokarz

Tom 8 – dr Monika Gawlak

Tom 9 – dr Katarzyna Majdzik

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

dr hab. Iljana Genew-Puhaleva (redaktor językowy, Bułgaria)
adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

mgr Srđan Papić (redaktor językowy, Serbia)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

mgr Elena Micevska (redaktor językowy, Macedonia)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

mgr Petra Gverić Katana (redaktor językowy, Chorwacja)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

mgr Karolina Dohnalová (redaktor językowy, Czechy), mgr Radek Jeřábek (2013-2016)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Miroslava Kyseľová, PhD. (redaktor językowy, Słowacja), Andrea Goótšová, PhD. (2013-2016)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

mgr Tina Jugović (redaktor językowy, Słowenia)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Eric Starnes (redaktor językowy, Stany Zjednoczone)
asystent w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego