Катедра

Катедра за теорију књижевности и превођења
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, kabinet. 4.50, 3.62
prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz
dr hab. Leszek Małczak
dr hab. Lucyna Spyrka
dr Gabriela Abrasowicz
dr Marta Buczek
dr Monika Gawlak
dr Katarzyna Majdzik
mgr Jakob Altmann
mgr Joanna Cieślar
mgr Petra Gverić Katana

Катедра за теорију књижевности и превођења основана је 1992. године у склопу Института за словенску филологију Шлеског универзитета. Научници на овој Катедри баве се теоријом књижевности и науком о превођењу везаним за словенске књижевности – хрватску, српску, чешку, словачку и словеначку, које чине део програма студија на Институту.
Делатност Катедре обухвата одржавање наставе за студенте и вршење научних истраживања. Наставници су задужени за подучавање предмета који развијају филолошке способности и компетенције студената у научној теорији и пракси (интерпретација и анализа књижевних текстова, структура текста, методологија проучавања књижевности, књижевноисторијски процеси) те у теорији и пракси превођења као новом уметничком и друштвеном феномену.
Научни рад Катедре усредсређује се на два тематска круга (Књижевни и књижевноисторијски дискурс и Теорија превођења) који обухватају широк распон истраживачких проблема, попут проучавања књижевних облика у односу на културну стварност, локални и универзални ритам развоја различитих књижевности  икултура, типологију превода у односу на разлике међу језичким системима у процесу превођења и модел света уписан у њих, разлике међу књижевним и културним традицијама, индивидуалним светоназорима и сензибилитетима те комуникацијским схемама.
Од 2008. године наставници Катедре суделују у издавачком пројекту Przekłady Literatur Słowiańskich (Преводи словенских књижевности) под вођством проф. др. хаб. Божене Токаж(Bożena Tokarz). Przekłady Literatur Słowiańskich серијска су публикација на попису бодованих часописа Министарства науке и високог школства Републике Пољске (10 бодова). Досад се појавило пет тематских свезака часописа те шест паралелно изданих библиографских свезака, који се састоје од каталога превода словенских књижевности у Пољској те превода пољске књижевности у словенским земљама, објављених у штампи од 1990. до 2014. године.
Научни програм Катедре узима у обзир могућност проширивања проучавања доприносом представника других истраживачких специјализација те представника осталих словенских филологија. Отварање нових подручја истраживања помоћи ће при отварању компаративних перспектива. Теорија књижевности уско је повезана с компаратистиком, чиме се избегава замка фактографских или међусобних личних утицаја у научним радовима. Упућује се, дакле, на конкретни (текстом одређен) однос између свести и структуре књижевног текста, и у том смислу на одступања од норме унутар исте конвенције или развојне тенденције. Компаратистика и теорија књижевности захтевају интердисциплинарну перспективу, коју у својим публикацијама негују управо научници на Катедри. Занимање за оба подручја истраживања књижевности  огледа се у радовима везанима за преводе књижевних текстова.
Сваке треће среде или четвртка у месецу, у 16.30 или 17 сати, одржавају се научна већа запослених на Катедри, на којима (у расправи или с посебним излагањем) могу учествовати не само научници с Катедре за теорију књижевности и превођења него и представници других катедра Института за словенску филологију и осталих института Шлеског универзитета.