T. 1. Cz. 1. (Issue: 1 (1)/2009)

Wybory translatorskie 1990-2006 / Translation choices in the years 1990-2006

Wybory translatorskie 1990-2006. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 334 s. – Niniejszy zbiór prac sygnalizuje zaledwie rolę wyborów translatorskich i to na jednym, bardziej ogólnym poziomie, pokazując pośrednio niektóre cechy tłumacza i jego kultury rodzimej. Dalsze tomy będą stanowić jego kontynuację. / This volume of works merely signals the role of translation choices at a rather more general level, by showing indirectly some qualities of the translator and his/her native culture. Subsequent volumes will be its continuation.

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_okladkargb