T. 5. Cz. 2. (Issue: 5 (2)/2014)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) / Bibliography of translations of Slavic literature (2013)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). T. 5. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 242 s. – Począwszy od tego tomu bibliografia jest wzbogacona o komentarze, których autorzy opisują zarysowujące się prawidłowości w zakresie recepcji literatury obcej (słowiańskiej) przez Słowian w kontekście jednostkowej kultury, zapotrzebowania na odmienność lub potwierdzenia siebie. / Starting with this volume, the bibliography is enriched by the comments, the authors of which describe the emerging regularities in the Slavs’ reception of foreign (Slavic) literature in the context of their individual culture and demand for diversity or self-confirmation.

przeklady_literatur_slowianskich_t_5_cz_2_okl