T. 7. Cz. 2. (Issue: 7 (2)/2016)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) / Bibliography of translations of Slavic literature (2015)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015). T. 7. Cz. 2. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 215 [1] s. – W Bibliografii przekładów literatur słowiańskich (2015) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2015. W zakresie wyboru oryginałów ujawniły się pewne zmiany preferencji w stosunku do lat ubiegłych, mniej lub bardziej uchwytne w poszczególnych parach literatur. / In the Bibliography of translations of Slavic literatures (2015), translations which appeared in 2015 were recorded and some of them commented. Within the scope of choice of originals, some changes in preferences in comparison to previous years were revealed, more or less noticeable in individual literature pairs.