T. 8. Cz. 2. (Issue: 8 (2)/2017)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) / Bibliography of translations of Slavic literature (2016)

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016). T. 8. Cz. 2. Red. Leszek Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 215 [1] s. – W Bibliografii przekładów literatur słowiańskich (2016) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2016. / In the Bibliography of translations of Slavic literatures (2016), translations which appeared in 2016 were recorded and some of them commented.