Katedra

Katedra za teoriju književnosti i prevođenja
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 4.50, 3.62
Članovi katedre:
prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz
dr hab. Leszek Małczak
 – voditelj katedre (kabinet 4.50)
dr hab. Lucyna Spyrka
dr Gabriela Abrasowicz
– zaposlena na projektu koji financira Narodowe Centrum Nauki (voditelj projekta)
dr Marta Buczek
dr Monika Gawlak
– sekretarz
dr Katarzyna Majdzik
Doktorandi:
mgr Jakob Altmann
mgr Joanna Cieślar
mgr Petra Gverić Katana

Katedra za teoriju književnosti i prevođenja osnovana je 1992. godine u sklopu Instituta za slavensku filologiju Šleskog sveučilišta. Znanstvenici na ovoj Katedri bave se teorijom književnosti i znanošću o prevođenju vezanima uz slavenske književnosti – hrvatsku, srpsku, češku, slovačku i slovensku, koje čine dio programa studija na Institutu.
Djelatnost Katedre obuhvaća održavanje nastave za studente i provedbu znanstvenih istraživanja. Nastavnici su zaduženi za poučavanje predmeta koji razvijaju filološke sposobnosti i kompetencije studenata u znanstvenoj teoriji i praksi (interpretacija i analiza književnih tekstova, struktura teksta, metodologija proučavanja književnosti, književnopovijesni procesi) te u teoriji i praksi prevođenja kao novom umjetničkom i društvenom fenomenu.
Znanstveni rad Katedre usredotočuje se na dva tematska kruga (Književni i književnoznanstveni diskurs i Teorija prevođenja) koji obuhvaćaju širok raspon istraživačkih problema, poput proučavanja književnih oblika u odnosu na kulturnu stvarnost, lokalni i univerzalni ritam razvoja različitih književnosti i kultura, tipologiju prijevoda u odnosu na razlike među jezičnim sustavima u procesu prevođenja i model svijeta upisan u njih, razlike među književnim i kulturnim tradicijama, individualnim svjetonazorima i senzibilitetima te komunikacijskim shemama.
Od 2008. godine nastavnici Katedre sudjeluju u izdavačkom projektu Przekłady Literatur Słowiańskich (Prijevodi slavenskih književnosti) pod vodstvom prof. dr. hab. Bożene Tokarz. Przekłady Literatur Słowiańskich serijska su publikacija na popisu bodovanih časopisa Ministarstva znanosti i visokoga školstva Republike Poljske (10 bodova). Dosad se pojavilo pet tematskih svezaka časopisa te šest paralelno izdanih bibliografskih svezaka, koji se sastoje od kataloga prijevoda slavenskih književnosti u Poljskoj te prijevoda poljske književnosti u slavenskim zemljama, objavljenih u tisku od 1990. do 2014. godine.
Znanstveni program Katedre uzima u obzir mogućnost proširivanja proučavanja doprinosom predstavnika drugih istraživačkih specijalizacija te predstavnika ostalih slavenskih filologija. Otvaranje novih područja istraživanja pomoći će pri otvaranju komparativnih perspektiva. Teorija književnosti usko je povezana s komparatistikom, čime se izbjegava zamka  faktografskih ili uzajamnih osobnih utjecaja u znanstvenim radovima. Upućuje se, dakle, na konkretni (tekstom određen) odnos između svijesti i strukture književnog teksta, i u tom smislu na odstupanja od norme unutar iste konvencije ili razvojne tendencije. Komparatistika i teorija književnosti zahtijevaju interdisciplinarnu perspektivu, koju u svojim publikacijama njeguju upravo znanstvenici na Katedri. Zanimanje za oba područja istraživanja književnosti  ogleda se u radovima vezanima uz prijevode književnih tekstova.
Svake treće srijede ili četvrtka u mjesecu, u 16.30 ili 17 sati, održavaju se znanstvena vijeća zaposlenika Katedre, na kojima (u raspravi ili s posebnim izlaganjem) mogu sudjelovati ne samo znanstvenici s Katedre za teoriju književnosti i prevođenja nego i predstavnici drugih katedra Instituta za slavensku filologiju i ostalih instituta Šleskoga sveučilišta.
Preuzimanje Teme sastanaka Katedre za teoriju književnosti i prevođenja: