Katedra

Katedra za literarno teorijo in prevajanje

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 4, 50, 3.62
prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz
dr hab. Leszek Małczak
dr hab. Lucyna Spyrka
dr Gabriela Abrasowicz
dr Marta Buczek
dr Monika Gawlak
dr Katarzyna Majdzik
mgr Jakob Altmann
mgr Petra Gverić Katana

Katedra za literarno teorijo in prevajanje je bila ustanovljena leta 1992 v okviru Inštituta za slovansko filologijo Šlezijske univerze. Sestavljajo jo raziskovalci, ki se posebej zanimajo za teoretično problematiko, povezano z določenimi književnostmi, med drugimi s hrvaško, srbsko, češko, slovaško in slovensko. Le-te so prisotne v programih študijskih smeri, ki jih vodi Inštitut.

Dejavnost Katedre zaobjema didaktično ter znanstveno-raziskovalno delo. Enota je odgovorna za poučevanje predmetov, ki oblikujejo filološke kompetence študentov v okviru teorije in prakse literarne vede (interpretacija in branje literarnih besedil, struktura besedila, metodologija literarnega raziskovanja, literarnozgodovinski proces) ter v teoriji in analizi prevoda kot novega umetniškega in družbenega dejstva.

Znanstveno delo Katedre se osredotoča na dve temi (Literarni in literarnovedni diskurz ter Teorija prevoda), ki zajemata široko območje raziskovalnih problemov, kot so: raziskovanje literarnih form v odnosu do kulturne resničnosti ter lokalnega in univerzalnega razvojnega ritma v posameznih književnostih in kulturah; tipologija prevodov glede na razlike med jezikovnimi sistemi skupaj z vključenimi modeli sveta, ki se udeležujejo procesa prevajanja; razlike med literarnimi in kulturnimi tradicijami, med individualnimi pogledi na svet in nivoji občutljivosti ter komunikacijskimi shemami.

Od leta 2008 so zaposleni na Katedri vključeni v založniški projekt Prevodi slovanskih književnosti, ki mu predseduje red. prof. dr. BożenaTokarz. V okviru projekta izhaja serijska publikacija, ki se upošteva v delu B-seznama znanstvenih revij MVZT (10 točk). Do sedaj je izšlo 5 tematskih tomov revije ter 6 vzporednih izdaj bibliografskih zvezkov, ki jih sestavljajo katalogi prevodov slovanskih književnosti na Poljskem in prevodov poljske književnosti v slovanskih državah, izdani v tiskani obliki v obdobju 1990–2014.

Znanstveni program Katedre upošteva možnost razširitve raziskav s prispevki predstavnikov drugih raziskovalnih smeri pa tudi strokovnjakov ostalih slovanskih filologij. Odprtost za nova področja raziskav bo pripomogla k široki perspektivi komparativističnih raziskav. Literarna teorija je tesno povezana s komparativistiko in obratno, kar omogoča, da se v literarnovednem delu izognemo faktografskim pastem in osebni »vplivologiji«. Nakazuje na konkretno (v besedilu obstoječo) povezavo med zavestjo in strukturo literarnega besedila, v tem kontekstu pa na odstopanja od norme v mejah te same konvencije ali razvojne tendence.Komparativistika in literarna teorija zahtevata interdisciplinarno perspektivo, ki jo upoštevajo člani Katedre v svojih publikacijah. Pozornost, ki jo namenijo obema področjema literarne vede, se odraža tudi v njihovih raziskavah, ki zadevajo prevod leposlovja.

Vsako tretjo sredo ali četrtek v mesecu ob 16.30 ali 17.00 se odvijajo znanstveni sestanki in debate. Udeležijo se jih lahko (s prispevkom ali sodelovanjem pri debati) ne samo člani Katedre za literarno teorijo in prevajanje, temveč tudi znanstveniki, zaposleni na drugih literarnovednih katedrah Inštituta ter na ostalih inštitutih Šlezijske univerze.