Tom 1. Część 3

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006)

Tom 1 część 3, to kontynuacja tomu 1, części 1; ze względu na objętość, przygotowana bibliografia została podzielona na trzy części dołączone do tomu pierwszego, ilustruje bowiem dokonywane w tych latach wybory translatorskie. Niniejsza odnotowuje przekłady z literatury bułgarskiej, chorwackiej i serbskiej na język polski oraz z literatury polskiej na wymienione języki. Potwierdza ujawnioną w poprzedniej części dysproporcję  między obecnością literatur słowiańskich w Polsce i literatury polskiej w innych krajach słowiańskich.

Zobacz zawartość tomu:

przeklady_literatur_slowianskich_t_1_cz_3_okl