Slavic translators and Slavic translation studies

Vol 7 No 1 (2016)

Download the complete number of the journal

or separately:

Title page Download

Contents Download

Introduction (Bożena Tokarz) Download

Bożena Tokarz: Poza granicami schematów. Kilka uwag o polskiej refleksji nad przekładem / Going beyond schemas. Some remarks on the Polish reflection upon translation Download Rozwiń

Štefan Vevar: Med medkulturnostjo v prevodni praksi in medkulturnostja v prevodoslovju / Międzykulturowość w praktyce a międzykulturowość w translatologii / Between interculturality in translation practice and “interculturality” in translatology (transl. by Anna Muszyńska) Download_SLO Download_PL Rozwiń

Lucyna Spyrka: Koncepcja przekładu L’ubomira Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej / Lubomír Feldek’s concept of translation in the context of the Slovak translatological thoughts Download Rozwiń

Anna Valcerova: Básnický preklad na Slovensku po 1945 / Tłumaczenie poezji w Słowacji po 1945 r. / The translation of poetry in Slovakia after 1945 (transl. by Marta BuczekDownload_SK Download_PL Rozwiń

Tea Rogić Musa: (Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie wobec Innego i kultura obca jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić (transl. by Katarzyna Majdzik) / Self‑) perception in regards to the Other and foreign culture as a source of one’s own identity: the poet Zdravko Malić Download_PL Download_HR Rozwiń

Majda Stanovnik: I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno-kreativna funkcija prevoda (Wildovi aforizmi prek polščine v slovenščino) / I Prijatelj i A Nowaczyński: informacyjno-kreatywna funkcja przekładu (aforyzmy Wilde’a tłumaczone poprzez polski na słoweński) Download_SLO Download_PL (transl. by Agnieszka Bukowczan i Joanna Cieślar) / I. Prijatelj and A. Nowaczyński: the informative and the corrective function of translation (Wilde’s aphorisms rendered into Slovene via Polish). Rozwiń

Izabela Lis-Wielgosz: „Zbiór ten nie zostanie bezużytecznym w księgarstwie ciężarem…”, czyli Narodowe Pieśni Serbskie wybrane i przełożone przez Romana Zmorskiego / “This collection will not be a useless burden for the book trade” that is, Serbian folk Songs selected and translated by Roman Zmorski Download Rozwiń

Monika Skrzeszewska: Wojna chorwacko-serbska, nacjonalizm, seks i przekleństwa, czyli jak tłumaczono Vedranę Rudan / War, Croatian nationalism, sex and swearwords — how has Vedrana Rudan’s books been translated? Download Rozwiń

Marta Buczek: Danuty Abrahamowicz szkoła przekładu / Danuta Abrahamowicz’s school of translation Download Rozwiń

Zuzana Pojezdalová: Obraz literatury polskiej na Słowacji w tłumaczeniach Jozefa Marušiaka  The Picture of Polish Literature in Slovakia through Jozef Marušiak’s Translations Download Rozwiń

Joanna Cieślar: Historia Słowenii oczami Polaka. O przekładach literatury słoweńskiej Joanny Pomorskiej  The History of Slovenia in a Polish perspective. Slovenian literature as translated by Joanna Pomorska Download Rozwiń

Zvonimir Milanović: Problemi interpretacje i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji i tłumaczenia literatury dawnej. Kilka pytań, uwag i propozycji /The Problems of Interpreting and Translating Old Literature. Several questions, comments and propositions Download_HR Download_PL  Rozwiń

Andrej Šurla: Toneta Pretnarja prevod sonetov Jana Nepomucena Kamińskega / Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara (transl. by Weronika Woźnicka, Monika Gawlak, Joanna Cieślar) / Translation of the sonets of Jan Nepomucen Kamiński by Tone Pretnar Download_SLO Download_PL Rozwiń

Silvija Borovnik: Medkulturnost v romanu Maje Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe in strategija prevoda v slovenščino  / Międzykulturowość w powieści Mai Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe (‘Anioł zapomnienia’) i strategie tłumaczenia na język słoweński / Interculturality in Maja Haderlap’s novel Angel of Oblivion and strategies of translation into Slovene (transl. by Joanna Cieślar) Download_SLO Download_PL Rozwiń

Jakob Altmann: Niemieckie composita jako jednostki słowotwórcze nacechowane kulturowo w przekładzie na język polski / German compound words as culturally marked word‑formation units and their translation into Polish Download Rozwiń

Anita Gostomska: Polskie przekłady zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić Mažuranić / Polish translations of Croatian tales of long ago by Ivana Brlić‑Mažuranić Download Rozwiń

Alica Kulihová: Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy (transl. by Marta Buczek) / Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators Download_SK Download_PL Rozwiń

Index of authors (Jakob Altmann) Download

Index of translators (Jakob Altmann) Download

Author notes Download