11.1 Modernizm w przekładzie / Modernism in translation (CfP 2019/2020, issue 2021)

INTERNATIONAL TRANSLATION STUDIES CONFERENCE

MODERNISM IN TRANSLATION (the date of the conference will be announced in May 2020. You can submit the article until 30 September 2020)

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane i zajmujące się modernizmem i przekładem w związku z przygotowywanym nowym numerem czasopisma Przekłady Literatur Słowiańskich. Publikację tematycznego numeru planujemy w 2021 roku. W maju 2020 roku chcielibyśmy się spotkać z Autorami w ramach konferencji naukowej.

(aktualizacja: termin konferencji zostanie ustalony w maju 2020 r., publikacja numeru tematycznego planowana jest w 2021 r., niezależnie od tego, kiedy i czy odbędzie się konferencja, artykuły można przesyłać do końca września 2020 r.).

Zaproszenie kierujemy do przekładoznawców, kulturoznawców i literaturoznawców zainteresowanych problematyką przekładu modernistycznego w różnych językach i literaturach europejskich – nie tylko słowiańskich.

Szczegóły dotyczące opłaty konferencyjnej oraz miejsca i terminu obrad prześlemy osobom zainteresowanym udziałem w konferencji. Artykuły prosimy przesyłać do końca września 2020 r. na adres: tamara.brzostowska@ibl.waw.pl, oraz leszek.malczak@us.edu.pl.