Skład redakcji

KOLEGIUM REDAKCYJNE: 

dr Marta Buczek (zastępca redaktora naczelnego, sekretarz w latach 2009-2016),
dr Monika Gawlak (sekretarz redakcji),
dr Katarzyna Majdzik-Papić (sekretarz redakcji),
dr hab. Leszek Małczak (redaktor naczelny),
prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz (członek kolegium, redaktor naczelna w latach 2009-2016).

Redaktorzy naukowi poszczególnych tomów i numerów:

Tom 1-7 (2009-2016) – prof. Bożena Tokarz
Tom 8.1 (2017) – dr Monika Gawlak
Tom 8.2 (2017) – dr hab. Leszek Małczak
Tom 9.1 (2018) – dr Katarzyna Majdzik
Tom 9.2 (2019) – dr Katarzyna Majdzik-Papić
Tom 9.3 (2019) – dr Marta Buczek
Tom 10.1 (2020) – dr hab. Leszek Małczak

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

mgr Barbara Jagoda (redaktor językowy, Polska), w latach 2009-2015 mgr Barbara Todos-Burny
redaktor w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego
dr Joanna Mleczko (redaktor językowy, Bułgaria)
adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
mgr Srđan Papić (redaktor językowy, Serbia)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
mgr Elena Micevska (redaktor językowy, Macedonia)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
mgr Ivana Čagalj (redaktor językowy, Chorwacja)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
mgr Karolina Dohnalová (redaktor językowy, Czechy), mgr Radek Jeřábek (2013-2016)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
Miroslava Kyseľová, PhD. (redaktor językowy, Słowacja), Andrea Goótšová, PhD. (2013-2016)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
mgr Tina Jugović (redaktor językowy, Słowenia)
lektor w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
Eric Starnes (redaktor językowy, Stany Zjednoczone)
starszy wykładowca w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego