Nowy numer czasopisma dostępny on-line – Tom 10 Nr 2

Do Państwa dyspozycji jest już nowy numer czasopisma (Tom 10 Nr 2). Życzymy owocnej lektury!

Tom jest dostępny w wersji online za pośrednictwem:

W numerze m.in. o:

  • recepcji przekładów
  • rolach, pasjach poznawczych, wyborach tłumaczy
  • wydaniach wielojęzycznych
  • przekładzie gonzo
  • przekładzie neologizmów i archaizmów
  • przypisach tłumacza
  • przekładzie dramatu i jego potencjału inscenizacyjnego
  • politycznym kontekście przekładu

A także o tłumaczeniach utworów m.in. Gospodinowa, Jagić, Jančara, Lema, Miłosza, Szczerka, Tokarczuk.