Jak przygotować artykuł

Uprzejmie prosimy, by pliki nadsyłane do redakcji spełniały następujące warunki w zakresie formatu, przypisów i zamieszczanych materiałów graficznych bądź fotografii oraz informacji.

Format tekstu

 1. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków liczonych wraz z przypisami dolnymi i spacjami, czyli ok. 18-20 stron) napisanych w Times New Roman 12 pt, odstęp 1,5;
 2. Recenzja nie powinna przekraczać 25 000 znaków liczonych, tak jak powyżej (ok. 9-10 stron);
 3. Oczekujemy tekstu wyjustowanego, wcięcie akapitowe: 1,25;
 4. Przypisy mają być zapisane również w Times New Roman 10 pt, odstęp 1;
 5. Jeżeli artykuł zawiera materiał graficzny (ilustracje, wykresy, zdjęcia) prosimy o dołączenie ich w osobnym pliku, a w tekście głównym – o zaznaczenie odnośnikiem liczbowym miejsca, w którym powinien się znaleźć. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na wydrukowanie ilustracji;
 6. W tytule pliku prosimy podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu;
 7. Wymagany format pliku: rtf lub doc (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach)

Pierwsza strona

Na pierwszej stronie prosimy o zamieszczenie następujących informacji:

 1. Tytuł (wyśrodkowany) w języku polskim i w języku angielskim
 2. Imię i nazwisko (wyśrodkowane)
 3. Dane kontaktowe (wyśrodkowane): uniwersytet, instytut, e-mail;
 4. Wyśrodkowane: data zgłoszenia (lewa strona) oraz data recenzji i akceptacji (prawa strona);
 5. Abstrakt (5 – 6 wersów) w języku angielskim wraz z 5 słowami kluczowymi (przed tekstem artykułu, wyjustowany).

Na końcu artykułu

 1. Bibliografia
 2. Streszczenie w języku słowiańskim (ok. 500 znaków ze spacjami), o literaturze którego traktuje artykuł wraz ze słowami kluczowymi w tymże języku;
 3. Streszczenie w języku angielskim (ok. 500 znaków ze spacjami);
 4. Indeksy: osobno autorów i osobno tłumaczy;
 5. Krótka nota biobibliograficzna: stopień naukowy, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje.

W związku z tym, że cały proces wydawniczy odbywa się w Open Journal Systemie, artykuły prosimy zgłaszać via OJS:

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS

Przypisy bibliograficzne i bibliografia – sposób zapisu

Przypisy bibliograficzne i bibliografia – sposób zapisu

Od 2023 roku w czsopiśmie obowiązuje zapis bibliograficzny zgodny z systemem oksfordzkim z kropkami

wg instrukcji wydawnictwa:

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf

a w przypadku artykułów anglojęzycznych Autorzy proszeni są o przygotowanie przypisów i bibliografii według Chicago Manual Style (https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1._wytyczne_dla_autorow_-_monografie_i_czasopisma_-_nauki_humanistyczne.pdf).

Teksty niesformatowane według powyższych wymagań lub niezawierające wszystkich informacji nie będą przyjmowane.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.