Otwarty dostęp, prawa autorskie, harmonogram wydawniczy

„Przekłady Literatur Słowiańskich” publikują teksty w otwartym dostępie. Każdy może bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń (nie trzeba zakładać konta, logować się na stronie czasopisma) pobrać w formie elektronicznej pełne teksty artykułów (z zachowaniem rocznego embarga). Popieramy tym samym ideę otwartej nauki i nieograniczonego dostępu do rezultatów badań naukowych.

Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons. Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Istnieje również możliwość zakupu papierowej wersji czasopisma w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego www.wydawnictwo.us.edu.pl.

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” jest indeksowane w bazie Index Copernicus i znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych; jest dostępne w bazach indeksacyjnych CEEOL, CEJSH, BazHum, Google Scholar, ICI Journals Master List, ERIH PLUS.

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” jest rocznikiem, który ukazuje się w dwóch częściach. Do pierwszej części, tematycznej, można nadsyłać teksty do 1 lutego. Recenzenci mają maksymalnie 60 dni na zrecenzowanie artykułu. Autorzy mają maksymalnie 60 dni na poprawienie artykułu, który należy złożyć najpóźniej do 15 czerwca. Do drugiej części, bibliograficznej z komentarzami, teksty należy nadsyłać do 1 czerwca. Recenzenci mają maksymalnie 60 dni na zrecenzowanie artykułów, Autorzy mają maksymalnie 60 dni na poprawę artykułu, który należy nadesłać najpóźniej do 1 października.