Otevřený přístup

“Przekłady Literatur Słowiańskich”  publikują teksty w otwartym dostępie. Każdy może za darmo i bez technicznych ograniczeń (nie trzeba zakładać konta, logować się na stronie czasopisma) pobrać w formie elektronicznej pełne teksty artykułów. Popieramy tym samym ideę otwartej nauki i nieograniczonego dostępu do rezultatów badań naukowych.

Je možno zakoupit jej prostřednictvím internetu nebo v prodejně knih Vydavatelství Slezské univerzity v Katovicích.
www.wydawnictwo.us.edu.pl

Časopis Překlady slovanských literatur je indexován v databázi Index Copernicus a nachází se rovněž na seznamu stanoveném ministerskou vyhláškou o tzv. bodovaných časopisech; je dostupný v databázích CEEOL, CEJSH, BazHum,  Google Scholar, ICI Journals Master List, ERIH PLUS.