Recenzenti

prof. dr hab. Edward Balcerzan – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
prof. dr hab. Anna Bednarczyk – University of Lodz (Poland)
red. prof. dr Silvija Borovnik – University of Maribor (Slovenia)
dr hab. Joanna Czaplińska – University of Opole (Poland)
dr hab. Maciej Czerwiński – Jagiellonian University in Kraków (Poland)
dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, doc. – University of Zagreb (Croatia)
dr hab. Magdalena Dyras – Jagiellonian University in Kraków (Poland)
prof. dr hab. Grzegorz Gazda – University of Lodz (Poland)
prof. dr hab. Joanna Goszczyńska – University of Warsaw (Poland)
red. prof. dr Marko Jesenšek – University of Maribor (Slovenia)
dr hab. Magdalena Koch – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
dr. sc. Zrinka Kovačević, doc. – University of Zagreb (Croatia)
prof. dr hab. Ewa Kraskowska – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
prof. dr hab. Anna Legeżyńska – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
dr hab. Anna Majkiewicz, prof. AJD – Jan Długosz University in Częstochowa (Poland)
prof. dr hab. Aleksander Naumow – Jagiellonian University in Kraków (Poland)
dr hab. Patrycjusz Pająk – University of Warsaw (Poland)
prof. dr hab. Libor Pavera – University of Bielsko-Biala (Poland)
dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković, prof. UAM – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwartz – Leipzig University (Germany)
prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski – Pedagogical University of Cracow  (Poland)
red. prof. dr. Miran Štuhec – University of Maribor (Slovenia)
prof. PhDr Miloš Zelenka, DrSc. – Masaryk University, Brno (Czech Republic)
prof. dr hab. Bogusław Zieliński – Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)