9.1 Proč překládáme?

Proč překládáme?

Sekce teorie literatury a překladu

Ústavu slovanské filologie Slezské univerzity

srdečně Vás zve na vědeckou konferenci s názvem:

Proč překládáme? Praxe, teorie a metateorie překladu

Podrobnosti v pozvánce: Zaproszenie_PLS

Registrační formulář: Zgłoszenie PLS

Program konference: