9.1 Zakaj prevajamo?

Katedra za literarno teorijo in prevodoslovje

Inštitut za slovansko filologijo Šlezijske univerze prisrčno vabi na znanstveno konferenco:

Zakaj prevajamo? Praktika, teorija in metateorija prevajanja

Podrobnosti v vabilu: Zaproszenie_PLS

Prijavni obrazec:: Zgłoszenie PLS

Program konferencji: