Arhiv – razvrstitev po jezikih

Arhiv je dostopen samo v poljščini pod naslednjimi povezavami:

— Bolgarsko-poljski in poljsko-bolgarski prevodi —

Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

— Češko-poljski in poljsko-češki prevodi —

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

— Hrvaško-poljski in poljsko-hrvaški prevodi —

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

— Makedonsko-poljski in poljsko-makedonski prevodi —

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

— Slovaško-poljski in poljsko-slovaški prevodi —

Przekłady słowacko-polskie i polsko-słowackie

— Slovensko-poljski in poljsko-slovenski prevodi —

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

— Srbsko-poljski in poljsko-srbski prevodi —

Przekłady serbsko-polskie i polsko-serbskie