Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2018) – Tom 10 Nr 2 (2020)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2018 roku (Monika Gawlakpobierz

Michał Kopczyk: Przekład — kontekst — polityka. Próba lektury Rozważań o Polsce Draga Jančara pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2018 roku (Karolina Bucka Kustecpobierz

Jana Unuk: Komentar k pregledu slovenskih prevodov poljske literaturę v letu 2018 pobierz


Przekład i peryferie – Tom 10 Nr 1 (2020)

Primož Mlačnik: Literatura mniejsza na przykładzie Briny Svit pobierz


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017) – Tom 9 Nr 3 (2019)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2017 roku (Monika Gawlakpobierz

Monika Gawlak: Od poezji „oszczędnej w słowa” do „trudnej” prozy dla dzieci. Przekłady literatury słoweńskiej w latach 2016—2017 pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2017 roku (Karolina Bucka Kustecpobierz

Jana Unuk: Od romanov do teoloških esejev: pregled slovenskih prevodov poljske literature v letu 2017 pobierz


Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję przekładu – Tom 9 Nr 2 (2019)

Silvija Borovnik: O mestu in vlogi slovenske književnosti v nemško govorečem prostoru pobierz


Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria, metateria przekładu – Tom 9 Nr 1 (2018)

Bożena Tokarz: Przygoda estetyczno-mentalna w przekładzie Pobierz

Monika Gawlak: Podwójne życie tłumacza Pobierz


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) – Tom 8 Nr 2 (2017)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2016 roku (Monika Gawlak) Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2016 roku (Barbara Rzeźniczak) Pobierz Rozwiń


Parateksty w odbiorze przekładu – Tom 8  Nr 1 (2017)

Bożena Tokarz: Parateksty jako wyraz koncepcji przekładu pobierz Rozwiń

Monika Gawlak: Wartość komentarza w przekładzie (na przykładzie literatury słoweńskiej) pobierz Rozwiń

Robert Grošelj: Na dnu strani? Nejezikovne prevajalske opombe v izbranih prevodih novele Balada o trobenti in oblaku Cirila Kosmača pobierz  Rozwiń

Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec: Przypisy tłumacza w wybranych słoweńskich przekładach literatury polskiej pobierz Rozwiń

Weronika Woźnicka: Przypisy tłumacza w polskim przekładzie zbioru esejów Terra incognita Draga Jančara pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) – Tom 7 Nr 2 (2016)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2015 roku (Monika Gawlakpobierz Rozwiń

Monika Gawlak: Rola Instytutu Mikołowskiego w upowszechnianiu przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w ostatnich latach pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku (Karolina Bucka‑Kustecpobierz Rozwiń

Anna Muszyńska‑Vizintin: Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku pobierz Rozwiń


Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie – Tom 7 Nr 1 (2016)

Silvija Borovnik: Medkulturnost v romanu Maje Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe in strategija prevoda v slovenščino  / Międzykulturowość w powieści Mai Haderlap Engel des vergessens / Angel pozabe (‘Anioł zapomnienia’) i strategie tłumaczenia na język słoweński (tłum. Joanna Cieślar) pobierz SLO  pobierz PL Rozwiń

Joanna Cieślar: Historia Słowenii oczami Polaka. O przekładach literatury słoweńskiej Joanny Pomorskiej pobierz Rozwiń

Majda Stanovnik: I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno-kreativna funkcija prevoda (Wildovi aforizmi prek polščine v slovenščino) / I Prijatelj i A Nowaczyński: informacyjno-kreatywna funkcja przekładu (aforyzmy Wilde’a tłumaczone poprzez polski na słoweński) (tłum. Agnieszka BukowczanJoanna Cieślarpobierz SLO pobierz PL Rozwiń

Andrej Šurla: Toneta Pretnarja prevod sonetov Jana Nepomucena Kamińskega / Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara (tłum. Weronika Woźnicka, Monika Gawlak, Joanna Cieślarpobierz SLO pobierz PL Rozwiń

Bożena Tokarz: Poza granicami schematów. Kilka uwag o polskiej refleksji nad przekładem pobierz Rozwiń

Štefan Vevar: Med medkulturnostjo v prevodni praksi in medkulturnostja v prevodoslovju / Międzykulturowość w praktyce a międzykulturowość w translatologii (tłum. Anna Muszyńskapobierz SLO pobierz PL Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) – Tom 6 Nr 2 (2015)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2014 roku (Monika Gawlakpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2014 roku (Karolina Bucka‑Kustecpobierz Rozwiń

Anna Muszyńska‑Vizintin: Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2014 roku pobierz Rozwiń


Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu – Tom 6 Nr 1 (2015)

Joanna Cieślar: Wolność tłumacza wobec kalejdoskopu kultur na przykładzie esejów Božidara Jezernika pobierz Rozwiń

Monika Gawlak: O przekładzie tytułu (na przykładzie prozy słoweńskiej) pobierz Rozwiń

Marlena Gruda: Odbiorca przewidywany w powieści Sny i kamienie Magdaleny Tulli w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński pobierz Rozwiń

Anna MuszyńskaVizintin: Wiedza i zmysły w pracy tłumacza pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Perspektywa tekstowa i perspektywa kulturowa w przekładzie, czyli o kłopotach współistnienia pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) – Tom 5 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2013 roku (Monika Gawlakpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2013 roku (Marlena Grudapobierz

Monika Gawlak: Przekłady literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007—2013 — komentarz pobierz


Wzajemne związki między przekładem a komparastyką – Tom 5 Nr 1 (2014)

Anna Muszyńska‑Vizintin: Tłumacz komparatysta — tłumacz uwikłany w język. O dwóch „poezjotwórczych” kategoriach gramatycznych w języku polskim i słoweńskim pobierz Rozwiń

Monika Gawlak: Podwojony dialog — przekładu i twórczości własnej — ujęcie komparatystyczne? pobierz Rozwiń

Robert Grošelj: Drugi v Drugem: književni citati v poljskem in italjanskem prevodu romana Gimnazijka Antona Ingoliča / Obcy w obcym: cytaty literackie w polskim i włoskim przekładzie powieści Gimnazijka Antona Ingoliča (tłum. Maja Jasińska) pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012) – Tom 4 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Joanna Cieślar, Monika Gawlak) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 2007—2012 (Marlena Gruda) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990—2006 (uzupełnienia) (Jana Unuk) pobierz Rozwiń


Stereotypy w przekładzie artystycznym – Tom 4 Nr 1 (2013)

Marlena Gruda: Stereotyp Słoweńca „ofiary” w przekładzie powieści Vlada Žabota Wilcze noce pobierz Rozwiń

Anna Muszyńska-Vizintin: O destereotypizacji odczytań tekstu oryginału w przekładzie. Rozważania o słoweńskim tłumaczeniu kulinariów w Panu Tadeuszu pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Ostatnia Wieczerza Pawła Huellego (i Jany Unuk) jako konfrontacja z tradycją, z własną i cudzą kulturą pobierz Rozwiń


Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym – Tom 3 Nr 1 (2012)

Katarzyna Baran: Polskie frazeologizmy w słoweńskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej pobierz Rozwiń

Monika Gawlak: Tożsamość Čefura w polskim przekładzie powieści Gorana Vojnovicia pt. Čefurji raus! pobierz Rozwiń

Nikolaj Jež: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym na przykładzie słoweńskiego przekładu Pana Tadeusza Rozki Štefan pobierz Rozwiń

Marzena Osmólska: Bohater groteskowy Ferdydurke Witolda Gombrowicza w przekładzie Katariny Šalamun-Biedrzyckiej pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Gombrowicz w Słowenii: ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej pobierz Rozwiń


Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym – Tom 2 Nr 1 (2011)

Anna Muszyńska: Intertekstualność jako forma dialogu międzykulturowego pobierz Rozwiń

Jasmina Šuler Galos: Przesunięcia międzytekstowe i międzykulturowe w tłumaczeniu. Współczesna proza polska w języku słoweńskim pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: W perspektywie poznania i projekcji. O polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jančara Terra incognita pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006) – Tom 1 Nr 2 (2010)

Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Monika Gawlakpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990—2006 (Andrej Šurlapobierz


Wybory translatorskie 1990-2006 – Tom 1 Nr 1 (2009)

Monika Gawlak: Poezja Gregora Strnišy w przekładzie Katariny Šalamun-Biedrzyckiej pobierz Rozwiń

Michał Kopczyk: Przyczynek do tematu: przekład w systemie literatury. Przy okazji słoweńskiej wersji Dziennika Witolda Gombrowicza pobierz Rozwiń

Anna Muszyńska: „Polskość” w słoweńskich przekładach Rozki Šefan pobierz Rozwiń

Andrej Šurla: Cicha rozmowa ostatnich przekładów Tonego Pretnara pobierz Rozwiń

Bożena Tokarz: Słoweńskie wybory literatury polskiej: przekłady z lat 1990—2006 pobierz Rozwiń