Rada programowa (naukowa)

RADA PROGRAMOWA (NAUKOWA):

Balcerzan Edward, prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Polska
Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara, dr hab. prof IBL PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Polska
Bunjak Petar, red. prof. dr., Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
Czerwiński Maciej, dr hab.,  Uniwersytet Jagielloński, Polska
Đurđica Čilić Škeljo, dr. sc. doc., Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
Fast Piotr, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Grgić Maroević Iva, prof. dr. s.c., Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja
Jarosz Krzysztof, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Jež Nikolaj, izr. prof. dr.,  Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
Kovač Zvonko, red. prof. dr. sc. , Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
Mala Eva, prof. PhDr., CSc.,  Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
Osadnik Wacław M., prof. Dr., Uniwersytet Alberty, Kanada
Ožbot Currie Martina, red. prof. dr., Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
Pająk Patrycjusz, dr hab., Uniwersytet Warszawski, Polska
Pavlović Cvijeta, red. prof. dr. sc., Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
Pospišil Ivo, prof. PhDr. DrSc., Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
Skwara Marta, prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska
Smolej Tone, red. prof. dr., Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
Tabakowska Elżbieta, prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska
Tokarz Bożena, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Танушевска Лидија (Tanuševska Lidija), dr.sc.doc., Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia
Zarek Józef, dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska