Програмски (научен) одбор

Едвард Балцежан- Познањ
Никола Јеж – Љубљана (Словенија)
Звонко Ковач – Загреб (Хрватска)
Ева Мала – Нитра (Словачка)
Мартин Ожбот – Љубљана (Словенија)
Иво Поспишил – Брно (Чешка)
Тоне Смолеј – Љубљана (Словенија)
Елжбјета Табаковска – Краков (Poland)
Лидија Танушевска (Lidija Tanuševska) – Скопје (Македонија)