Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2018) – Tom 10 Nr 2 (2020)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2018 roku (Jakob Altmannpobierz

Dorota Żygadło-Czopnik: O obecności literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w roku 2018 pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2018 roku (Jakob Altmannpobierz

Joanna Derdowska: „A chłopaki w brecht” — komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Czechach w 2018 roku pobierz


Przekład i peryferie – Tom 10 Nr 1 (2020)

Wojciech Soliński: Kundera światowy? Hrabal peryferyjny? Przekład jako forma promocji? pobierz Rozwiń

Jakob Altmann: Herta Müller — pisarka z obrzeży w przekładzie na język czeski pobierz Rozwiń

Dorota Żygadło-Czopnik: „Jan Mukařovský dla wszystkich”. O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyki pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017) – Tom 9 Nr 3 (2019)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2017 roku (Jakob Altmann) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2017 roku (Jakob Altmann) pobierz

Jakob Altmann: O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2016 i 2017 roku pobierz


Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję przekładu – Tom 9 Nr 2 (2019)

Jakob Altmann: Aspekt poznawczy w przekładzie artystycznym — na przykładzie powieści Herty Müller i ich przekładów na języki polski i czeski pobierz Rozwiń

Wojciech Soliński: Epizod szczeciński w prozie Bohumila Hrabala. Rzecz o granicach tłumaczenia pobierz Rozwiń


Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu – Tom 9 Nr 1 (2018)

Dorota Żygadło-Czopnik: Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) – Tom 8 Nr 2 (2017)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2016 roku (Jakob Altmann) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2016 roku (Jakob Altmann) pobierz


Parateksty w odbiorze przekładu – Tom 8  Nr 1 (2017)

Jakob Altmann: Rola posłowia w przekładzie Herztier Herty Müller na język czeski pobierz Rozwiń

Joanna Królak: Paratekst w służbie propagandy Wprowadzenia w przekładach literatury pięknej na język polski i czeski w latach 50. XX wieku pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) – Tom 7 Nr 2 (2016)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2015 roku (Jakob Altmannpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2015 roku (Jakob Altmannpobierz Rozwiń

Izabela Mroczek: Komentarz do bibliografii przekładów literatury czeskiej w Polsce i literatury polskiej w Czechach w 2015 roku pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) – Tom 6 Nr 2 (2015)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2014 roku (Katarzyna Cupała i Justyna Pastyrczyk‑Ożyńskapobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2014 roku (Katarzyna Cupała i Justyna Pastyrczyk‑Ożyńskapobierz Rozwiń

Dorota Żygadło‑Czopnik: O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2014 roku pobierz Rozwiń


Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu – Tom 6 Nr 1 (2015)

Jana Šnytova: Vlastní jména v prózách Cirila Kosmače při překladu ze slovinštiny do češtiny / Nazwy własne w prozie Cirila Kosmača w przekładzie z języka słoweńskiego na język czeski (tłum. Marta Buczekpobierz Rozwiń

Dorota ŻygadłoCzopnik: „Wolność kontrolowana” — o (nie)zależności tłumacza. Uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej Umělohmotný třípokoj pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) – Tom 5 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2013 roku (Joanna Mrzyk i Martyna Paszekpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2013 roku (Katarzyna JagielskaAleksandra Peterpobierz

Dorota Żygadło‑Czopnik: „Jesteśmy blisko i coraz więcej o sobie wiemy”. Komentarz do bibliografii za lata 2007—2013 pobierz


Wzajemne związki między przekładem a komparastyką – Tom 5 Nr 1 (2014)

Dorota Żygadło-Czopnik: Refrakcje literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012) – Tom 4 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Paulina Juraszek) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w latach 2007—2012 (Paulina Juraszek) pobierz Rozwiń


Stereotypy w przekładzie artystycznym – Tom 4 Nr 1 (2013)

Józef Zarek: O Pepikach Mariusza Surosza po czesku pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) – Tom 1 Nr 4 (2013)

Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Izabela Mroczekpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w latach 1990―2006 (Izabela Mroczekpobierz


Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym – Tom 3 Nr 1 (2012)

Izabela Mroczek: Kilka uwag o czeskim przekładzie Pawia królowej Doroty Masłowskiej pobierz Rozwiń

Lenka Németh Vítová: Czeski humor po polsku pobierz Rozwiń


Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym – Tom 2 Nr 1 (2011)

Izabela Mroczek: Gottland Mariusza Szczygła w czeskim przekładzie i jego czeska recepcja pobierz Rozwiń

Libor Pavera: Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski — przyczynek do dialogu kultur pobierz Rozwiń

Lenka Vítová: Stylizacja na potoczność w przekładzie literatury czeskiej na język polski pobierz Rozwiń

Józef Zarek: O tłumaczeniu czeskiej prozy autobiograficznej. Przypadek Ludvíka Vaculíka pobierz Rozwiń


Wybory translatorskie 1990-2006 – Tom 1 Nr 1 (2009)

Izabela Mroczek: O recepcji tłumaczeń czeskiej literatury bestsellerowej w Polsce (na przykładach tłumaczeń książek Michala Viewegha, Ireny Obermannovej i Haliny Pawlowskiej) pobierz Rozwiń

Józef Zarek: O polskich przekładach nowej czeskiej „powieści praskiej” (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola) pobierz Rozwiń