Archív podľa jazykov

Archív iba v poľskej jazykovej verzii je dostupný na:

— Bulharsko-poľské a poľsko-bulharské preklady —

Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

— Chorvátsko-poľské a poľsko-chorvátské preklady —

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

— Česko-poľské a poľsko-české preklady —

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

— Macedónsko-poľské a poľsko-macedónské preklady —

Przekłady macedońsko-polskie i polsko-macedońskie

— Srbsko-poľské a poľsko-srbské preklady —

Przekłady serbsko-polskie i polsko-serbskie

— Slovensko-poľské a poľsko-slovenské preklady —

Przekłady słowacko-polskie i polsko-słowackie

— Slovinsko-poľské a poľsko-slovinské preklady —

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie