Przekłady macedońsko-polskie i polsko-macedońskie


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2018) – Tom 10 Nr 2 (2020)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2018 roku (Elena Micevska Zmejkoskapobierz

Lilla Moroz-Grzelak: Proza macedońska XXI wieku. Literatura „małego narodu” w przekładach na język polski pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2018 roku (Andrej Jovančevskipobierz

Lidija Tanuševska: Предизвиците на преводот на Киберијадата од Станислав Лем pobierz


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017) – Tom 9 Nr 3 (2019)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2017 roku (Elena Micevska Zmejkoska) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2017 roku (Lidija Tanuševska) pobierz

Lidija Tanuševska: Jak twórczość mistrza polskiego reportażu stała się „peryferyjną”? O recepcji Jeszcze dzień życia R. Kapuścińskiego w kulturze macedońskiej pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) – Tom 8 Nr 2 (2017)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2016 roku (Zofia Dembowska) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2016 roku (Lidija Tanuševska) pobierz

Lidija Tanuševska: Komentarz do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2016 roku pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) – Tom 7 Nr 2 (2016)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2015 roku (Magdalena Błaszakpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2015 roku (Magdalena Błaszakpobierz Rozwiń

Zofia Dembowska: Przekłady literatury macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński za 2015 rok pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) – Tom 6 Nr 2 (2015)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2014 roku (Magdalena Błaszakpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2014 roku (Magdalena Błaszak) pobierz Rozwiń

Lidija Tanuševska: Komentarz do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2014 roku pobierz Rozwiń


Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu – Tom 6 Nr 1 (2015)

Lidija Tanuševska: Transfer niektórych elementów językowych w przekładzie poezji polskiej na język macedoński pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) – Tom 5 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2013 roku (Magdalena Błaszakpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2013 roku (Aneta Todevskapobierz

Lech Miodyński: Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007—2013) — komentarz literaturoznawczy pobierz

Magdalena Błaszak: Przekłady literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii w latach 2007—2013 pobierz


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012) – Tom 4 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Magdalena Błaszak) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w latach 2007—2012 (Aneta Todevska) pobierz Rozwiń


Stereotypy w przekładzie artystycznym – Tom 4 Nr 1 (2013)

Aneta Todevska: Fallocentryczne stereotypy Stanisława Ignacego Witkiewicza w macedońskim przekładzie powieści Pożegnanie jesieni pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006) – Tom 1 Nr 4 (2013)

Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 1990―2006 (Magdalena Błaszakpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w latach 1990―2006 (Aneta Todevskapobierz


Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym – Tom 2 Nr 1 (2011)

Lech Miodyński: Kulturowe matryce semantyczne — wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim pobierz Rozwiń


Wybory translatorskie 1990-2006 – Tom 1 Nr 1 (2009)

Magdalena Błaszak: Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej pobierz Rozwiń