9.1 Prečo prekladáme?

Oddelenie teórie literatúry a prekladateľstva Inštitútu slovanskej filológie Sliezskej univerzity Vás srdečne pozýva na vedeckú konferenciu pod názvom:

Prečo prekladáme? Prax, teória a metateória prekladu.

Podrobnejšie informácie nájdete na pozvánke: Zaproszenie_PLS

Prihláška: Zgłoszenie PLS

Program konferencie: