Otvorený prístup

„Preklady slovanských literatúr“ uverejňujú príspevky v otvorenom prístupe, čo znamená, že všetok obsah je voľne k dispozícii. Ktokoľvek si môže zadarmo a bez technických obmedzení (bez nutnosti otvorenia účtu, prihlásenia sa na webovej stránke časopisu) stiahnuť v elektronickej forme plné texty príspevkov. Tým to spôsobom podporujeme myšlienku otvorenej vedy a otvoreného prístupu k výsledkom vedeckého výskumu.

Časopis si môžete tiež kúpiť cez internet a v kníhkupectve Vydavateľstva Sliezskej univerzity (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
www.wydawnictwo.us.edu.pl

Časopis „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Preklady slovanských literatúr‟) je indexovaný v databáze Index Copernicus a nachádza sa v zozname ministerstvom bodovaných časopisov; je dostupný v databázach CEEOL, CEJSH, BazHum, Google Scholar, ICI Journals Master List, ERIH PLUS.