Przekłady serbsko-polskie i polsko-serbskie


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2018) – Tom 10 Nr 2 (2020)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2018 roku (Estera Sobalkowskapobierz

Gabriela Abrasowicz: Granice nowego dramatu serbskiego — płynne i stale wytyczane na nowo. Perspektywa lokalna i recepcja w Polsce pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2018 roku (Estera Sobalkowskapobierz


Przekład i peryferie – Tom 10 Nr 1 (2020)

Izabela Lis-Wielgosz: Peryferyjna obecność. Problem recepcji literatury staroserbskiej w Polsce pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017) – Tom 9 Nr 3 (2019)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2017 roku (Estera Sobalkowska) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2017 roku (Estera Sobalkowska) pobierz

Estera Sobalkowska: Przegląd antologii serbskiej poezji współczesnej wydanych w Polsce po 1990 roku pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) – Tom 8 Nr 2 (2017)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2016 roku (Estera Sobalkowska) pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2016 roku (Estera Sobalkowska) pobierz


Parateksty w odbiorze przekładu – Tom 8  Nr 1 (2017)

Małgorzata Filipek: Parateksty w polskich przekładach powieści Miloša Crnjanskiego pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) – Tom 7 Nr 2 (2016)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2015 roku (Katarzyna Majdzikpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2015 roku (Estera Sobalkowskapobierz Rozwiń

Estera Sobalkowska: Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii i serbskiej w Polsce w 2015 roku pobierz Rozwiń


Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie – Tom 7 Nr 1 (2016)

Izabela Lis-Wielgosz: „Zbiór ten nie zostanie bezużytecznym w księgarstwie ciężarem…”, czyli Narodowe Pieśni Serbskie wybrane i przełożone przez Romana Zmorskiego pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) – Tom 6 Nr 2 (2015)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2014 roku (Katarzyna Majdzikpobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku (Estera Sobalkowskapobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku pobierz Rozwiń


Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu – Tom 6 Nr 1 (2015)

Martyna Ecler-Pasku: Dialog swojskości i obcości w powieści Most na Drinie Ivo Andricia a modyfikacja znaczeń ewokowanych nazw własnych w przekładzie na język polski pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Obraz ojczyzny w polskich przekładach poezji Miloša Crnjanskiego pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) – Tom 5 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w  Polsce w 2013 roku (Małgorzata Filipekpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2013 roku (Małgorzata Filipekpobierz

Leszek Małczak: Przekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2013 pobierz


Wzajemne związki między przekładem a komparastyką – Tom 5 Nr 1 (2014)

Małgorzata Filipek: Przekład powieści Gordany Kuić Zapach deszczu na Bałkanach wobec oryginału pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012) – Tom 4 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2012 (Marta Drachal, Estera Sobalkowska) pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 2007—2012 (Marta Drachal) pobierz Rozwiń


Stereotypy w przekładzie artystycznym – Tom 4 Nr 1 (2013)

Maciej Czerwiński: Rola stereotypu w kształtowaniu polifonicznego uniwersum literackiego i kulturowego na przykładzie oryginału i polskiego przekładu Mostu na Drinie Ivo Andricia pobierz Rozwiń

Małgorzata Filipek: Stereotyp mężczyzny w przekładzie Opowieści o mężczyznach Miloša Crnjanskiego pobierz Rozwiń


Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym – Tom 3 Nr 1 (2012)

Iwona Stanios: Transkulturowość oryginału w przekładzie (na przykładzie powieści Derviš i smrt Mešy Selimovicia) pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) – Tom 1 Nr 3 (2012)

Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 1990—2006 (Małgorzata Filipek, Katarzyna Majdzikpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 1990—2006 (Małgorzata Filipek, Katarzyna Majdzikpobierz


Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym – Tom 2 Nr 1 (2011)

Małgorzata Filipek: Koloryt pogranicza serbsko-tureckiego w polskich przekładach prozy Borisava Stankovicia pobierz Rozwiń

Iwona Haneczok: Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka) pobierz Rozwiń


Wybory translatorskie 1990-2006 – Tom 1 Nr 1 (2009)

Małgorzata Filipek: Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury. Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu pobierz Rozwiń

Jadwiga Sobczak: Polski dramat w Serbii w latach 1990—2006 pobierz Rozwiń