Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2018) – Tom 10 Nr 2 (2020)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2018 roku (Katarzyna Majdzik Papićpobierz

Katarzyna Majdzik Papić: Poezja w podróży i translatorskie synopsis. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2018 roku pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2018 roku (Slaven Kalepobierz


Przekład i peryferie – Tom 10 Nr 1 (2020)

Cvijeta Pavlović: Przekład jako składnik poetyki pobierz

Paulina Pycia-Košćak: Dźwięk w przekładzie. Onomatopeje w wierszu Lokomotywa Juliana Tuwima i jego chorwackim przekładzie pobierz


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2017) – Tom 9 Nr 3 (2019)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2017 roku (Katarzyna Majdzik Papićpobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2017 roku (Petra Gverić Katanapobierz

Petra Gverić Katana: Poezija kao prostor intimnog i javnog pobierz


Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję przekładu – Tom 9 Nr 2 (2019)

Anita Gostomska: Polskie dwudziestowieczne przekłady Osmana Ivana Gundulicia pobierz


Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria, metateria przekładu – Tom 9 Nr 1 (2018)

Tea Rogić-Musa: Književnopovijesni modus procedendi Julija Benešića u zbirci Poljska lirika / Literary-historic modus procedendi of Julije Benešić in the collection Polish lyricism Pobierz

Leszek Małczak: Przekład jako akt subwersji, czyli o pewnym polskim tłumaczeniu tragedii historycznej Theodora Körnera pt. Zriny / Translation as an act of subversion: about one of the Polish translations of historical tragedy Zriny by Theodor Körner / Prijevod kao čin subverzije. O jednom poljskom prijevodu povijesne tragedije Theodora Körnera pod naslovom Zriny Pobierz


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) – Tom 8 Nr 2 (2017)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2016 roku (Petra Gverić Katana) Pobierz Rozwiń

Antonina Kurtok: Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce — na marginesie komentarza do powieści Wilimowski Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2016 roku (Petra Gverić Katana) Pobierz Rozwiń

Petra Gverić Katana: Tekst i paratekst: recepcija Witolda Gombrowicza u Hrvatskoj Pobierz Rozwiń


Parateksty w odbiorze przekładu – Tom 8  Nr 1 (2017)

Katarzyna Wołek-San Sebastian: Paratekst w serii przekładowej — polskie przekłady dwóch wierszy Milivoja Slavička Pobierz Rozwiń

Tea Rogić-Musa: Biografija uz prijevod: Hrvatski ilirac Medo Pucić o Adamu Mickiewiczu  Pobierz Rozwiń

Leo Rafolt: Teologia spisku: drobna przyjemność w grze suwerennością Pobierz  Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015) – Tom 7 Nr 2 (2016)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2015 roku (Antonina KurtokPobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2015 roku (Petra Gverić KatanaPobierz Rozwiń

Petra Gverić Katana: Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda:  hrvatsko i poljsko ogledalo / O dwudziestu pięciu latach przekładów literatury polskiej i chorwackiej — zwierciadła przekładu (tłum. Antonina KurtokPobierz Rozwiń


Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie – Tom 7 Nr 1 (2016)

Tea Rogić Musa: (Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta: pjesnik Zdravko Malić / (Samo)poznanie wobec Innego i kultura obca jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić (tłum. Katarzyna MajdzikPobierz PL Pobierz HR Rozwiń

Monika Skrzeszewska: Wojna chorwacko-serbska, nacjonalizm, seks i przekleństwa, czyli jak tłumaczono Vedranę Rudan Pobierz Rozwiń

Zvonimir Milanović: Problemi interpretacje i prevođenja stare književnosti. Nekoliko pitanja, primjedbi i propozicija / Problemy interpretacji i tłumaczenia literatury dawnej. Kilka pytań, uwag i propozycji Pobierz HR Pobierz PL Rozwiń

Anita Gostomska: Polskie przekłady zbioru Priče iz davnine Ivany Brlić Mažuranić Pobierz Rozwiń

Alica Kulihová: Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy (tłum. Marta BuczekPobierz SK Pobierz PL Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) – Tom 6 Nr 2 (2015)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku Pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Dorta Jagić — poetka wolności. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku (Petra GverićPobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Osvrt na bibliografiju hrvatskih prijevoda iz poljske književnosti u 2014. godini / Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2014 roku (tłum. Katarzyna MajdzikPobierz Rozwiń


Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu – Tom 6 Nr 1 (2015)

Agata Jawoszek: Tłumacz zdemaskowany. Wybrane teksty Dubravki Ugrešić w przekładzie Doroty Jovanki Ćirlić — spojrzenie krytyczne Pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Lektura anagramatyczna a przekład (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia la folie de saussurePobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Tłumacz jako instytucja — przypadek PRL i drugiej Jugosławii Pobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranić / Echo Mickiewiczowskiego mesjanizmu w twórczości Ivana Mažuranicia (tłum. Leszek MałczakPobierz Rozwiń

Katarzyna Wołek‑San Sebastian: Polski przekład dramatu Asji Srnec Todorović Odbrojavanje wobec kategorii ciała i cielesności Pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) – Tom 5 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2013 roku (Katarzyna MajdzikPobierz 

Katarzyna Majdzik: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013 Pobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2013 roku (Slaven KalePobierz 

Martina Podboj: Przekłady literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2013 Pobierz 


Wzajemne związki między przekładem a komparastyką – Tom 5 Nr 1 (2014)

Przemysław Brom: Analiza hybrydowych tekstów Unii Europejskiej — wybrane zagadnienia metodologiczne Pobierz Rozwiń

Tea Rogić Musa: Iz povijesti formalne metode: Poljska „integralistička” škola i Zagrebačka književnoznanstvena škola / Z historii metody formalnej: polska szkoła „integralistyczna” i zagrzebska szkoła literaturoznawcza (tłum. Leszek Małczak) Pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012) – Tom 4 Nr 2 (2014)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2012 (Tomasz Łoś, Katarzyna Majdzik) Pobierz Rozwiń

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2012 (Martina Podboj) Pobierz Rozwiń


Stereotypy w przekładzie artystycznym – Tom 4 Nr 1 (2013)

Leszek Małczak: O stereotypach w recepcji literatury chorwackiej w Polsce w latach 1944—1956 Pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Jergovicia żonglerka stereotypami. Wokół polskiego przekładu powieści Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki Pobierz Rozwiń

Paulina Pycia: Stereotyp kobiety — dramat Sve o ženama Miro Gavrana i jego polski przekład Pobierz Rozwiń

Mateusz Warchał: Błędy atrybucyjne — ich psychologiczna dystrybucja, możliwości oceny i eliminacji w procesie translatorskim Pobierz Rozwiń


Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym – Tom 3 Nr 1 (2012)

Katarzyna Majdzik: Oblicza melancholii. Szafa Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład Pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Między polityką a estetyką — o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana Pobierz Rozwiń

Paulina Pycia: Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw Pobierz Rozwiń

Mateusz Warchał: Przekład artystyczny wobec funkcji dyskursu aksjologicznego w tekście źródłowym Pobierz Rozwiń


Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) – Tom 1 Nr 3 (2012)

Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990—2006 (Leszek MałczakPobierz

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 1990—2006 (Đurđica Čilić-Škeljo, Magdalena MaksPobierz


Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym – Tom 2 Nr 1 (2011)

Maciej Czerwiński: Dialog znaków i kodów: między oryginałem a polskim przekładem w powieści Miljenko Jergovicia Ruta Tannenbaum Pobierz Rozwiń

Katarzyna Majdzik: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie Ministerstwa Bólu Dubravki Ugrešić) Pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani Pobierz Rozwiń

Paulina Pycia: „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie Pobierz Rozwiń

Mateusz Warchał: O leksyce bezekwiwalentnej w tłumaczeniu. Szkic psycholingwistyczny Pobierz Rozwiń


Wybory translatorskie 1990-2006 – Tom 1 Nr 1 (2009)

Đurđica Čilić Škeljo, Ivana Vidović Bolt: Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007 r. Pobierz  Rozwiń

Anita Gostomska: O strategii tłumaczenia na przykładzie powieści Ministerstwo bólu Dubravki Ugrešić Pobierz Rozwiń

Leszek Małczak: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej — Dragutin Tadijanović: Molba munji nebeskoj Pobierz Rozwiń

Anna Ruttar: Tłumaczenie wiersza klišej kliše Josipa Severa a zagadnienie muzyczności Pobierz Rozwiń