Kako pripraviti članek za objavo?

Za avtorje

Vljudno prosimo, da poslana besedila upoštevajo sledeče smernice glede formata, opomb, grafičnega gradiva, fotografij in informacij.

Format besedila

 1. Obseg prispevkov naj ne presega 1 AP (okoli 40 000 znakov s presledki in opombami, in sicer 18–20 strani), pisava Times New Roman 12 pt, razmik 1,5.
 2. Recenzija naj ne presega 25 000 znakov, štetih enako kot zgoraj (okoli 9–10 strani).
 3. Besedilo naj bo obojestransko poravnano, levi zamik: 1,25.
 4. Opombe naj bodo tudi v pisavi Times New Roman 10 pt, razmik 1.
 5. Če prispevek vsebuje grafično gradivo (ilustracije, grafikone, slike), jih priložite v ločeno datoteko, v glavnem besedilu pa s številko označite prostor, kjer naj bi se gradivo nahajalo. Avtor je odgovoren za pridobitev dovoljenja za tisk ilustracij.
 6. V naslovu datoteke napišite priimek ter prve besede naslova.
 7. Format datoteke: rtf ali doc (ne sprejemamo besedil, zapisanih v drugih formatih).

Prva stran

Na prvo stran vnesite naslednje informacije:

 1. Naslov (sredinska poravnava) v poljskem in  angleškem jeziku;
 2. Ime in priimek (sredinska poravnava);
 3. Kontaktni naslov (sredinska poravnava): univerza, inštitut, e-naslov;
 4. Sredinska poravnava: datum prijave (leva stran) ter datum recenzije in sprejema (desna stran);
 5. Izvleček (5-6 vrstic) v angleškem jeziku skupaj z 5 ključnimi besedami (pred besedilom prispevka, obojestranska poravnava).

Na koncu prispevka

 1. Povzetek v slovanskem jeziku (okoli 500 znakov s presledki) o literaturi, ki jo obravnava prispevek, skupaj s ključnimi besedami v izbranem jeziku.
 2. Povzetek v angleškem jeziku (okoli 500 znakov s presledki).
 3. Kazalo: ločeno kazalo avtorjev in ločeno kazalo prevajalcev.
 4. Kratka predstavitev avtorja: znanstveni naslov, ime in priimek, datum in kraj rojstva, zaposlitev, raziskovalna zanimanja, najnovejše objave.

Please submit your papers by Open Journal System:

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS

Reference guidelines have been specified by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Basic reference, endnotes are in Oxford style:

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf

but papers in English are in Chicago Manual Style (https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1._wytyczne_dla_autorow_-_monografie_i_czasopisma_-_nauki_humanistyczne.pdf)

Besedila, ki ne bodo oblikovana po zgoraj navedenih pravilih ali bodo nepopolna, ne bodo sprejeta.

Uredništvo ne vrača nenaročenega gradiva.