Kako pripremiti članak

Upute za autore

Molimo vas da datoteke poslane u uredništvo zadovoljavaju postavljene zahtjeve vezane uz oblikovanje teksta, bilješke i grafičke materijale, odnosno, fotografije i informacije u radovima.

Oblikovanje teksta

  1. Radovi ne smiju biti dulji od jednog izdavačkog arka (oko 40 000 znakova zajedno s bilješkama i bjelinama, dakle, oko 18-20 stranica) napisanih tipom slova Times New Roman, veličine 12 točaka, s proredom 1,5;
  2. Recenzija ne smije biti dulja od 25 000 znakova prema spomenutome modelu (oko 9-10 stranica);
  3. Očekujemo poravnat tekst s uvučenim ulomcima 1,25.
  4. Bilješke također trebaju biti napisane slovima Times New Roman, veličine 10 točaka, s proredom 1.
  5. Ako članak sadržava grafički materijal (ilustracije, grafikone, fotografije), molimo da nam ih dostavite u posebnoj datoteci, a u glavnome tekstu brojem označite ono mjesto na koje ga treba dodati. Autor teksta obvezan je dobiti privolu autora/vlasnika grafičkoga materijala za njegovo objavljivanje;
  6. U naziv datoteke u kojoj se nalazi rad molimo napisati autorovo prezime ili prve riječi iz naslova;
  7. Oblik datoteke: .rtf ili .doc (ne primamo tekstove napisane u drugim formatima)

Prva stranica

Na prvoj stranici trebaju stajati sljedeće informacije:

 1. Naslov (po sredini) na poljskome i na engleskome jeziku
 2. Ime i prezime (po sredini)
 3. Kontakt (po sredini): sveučilište, institut, e-mail;
 4. Na sredini: datum prijave (lijeva strana) i datum recenzije i prihvaćanja rada (desna strana);
 5. Nacrtak (5 – 6 redaka) na engleskome jeziku zajedno s pet ključnih riječi (prije teksta samoga članka, poravnato).

Na kraju članka

 1. Sažetak na onome slavenskom jeziku (oko 500 znakova s bjelinama), o čijoj kulturi i književnosti govori članak i s ključnim riječima na tome jeziku;
 2. Sažetak na engleskome jeziku (oko 500 znakova s bjelinama);
 3. Indeksi: posebno autora i posebno prevoditelja;
 4. Kratka bibliografska bilješka: akademski stupanj, ime i prezime, datum i mjesto rođenja, mjesto rada, područje znanstvenog interesa, najnovije publikacije.

  Kako se cijeli izdavački postupak vodi u Open Journal System, molimo da se radove šalje via OJS:

  https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS

  Radove treba pripremiti prema Oxfordskom stilu citiranja:

  https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/instrukcja_wydawnicza_3-10-2021.pdf

  a radove na engleskom jeziku prema Čikaškom stilu citiranja: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1._wytyczne_dla_autorow_-_monografie_i_czasopisma_-_nauki_humanistyczne.pdf).

Radovi koji nisu oblikovani prema uputama, kao i oni koji ne sadržavaju sve potrebne informacije, neće biti prihvaćeni za objavljivanje.

Tekstove koje nije posebno naručila, redakcija časopisa ne vraća.