Kako pripremiti članak

Upute za autore

Molimo vas da datoteke poslane u uredništvo zadovoljavaju postavljene zahtjeve vezane uz oblikovanje teksta, bilješke i grafičke materijale, odnosno, fotografije i informacije u radovima.

Oblikovanje teksta

  1. Radovi ne smiju biti dulji od jednog izdavačkog arka (oko 40 000 znakova zajedno s bilješkama i bjelinama, dakle, oko 18-20 stranica) napisanih tipom slova Times New Roman, veličine 12 točaka, s proredom 1,5;
  2. Recenzija ne smije biti dulja od 25 000 znakova prema spomenutome modelu (oko 9-10 stranica);
  3. Očekujemo poravnat tekst s uvučenim ulomcima 1,25.
  4. Bilješke također trebaju biti napisane slovima Times New Roman, veličine 10 točaka, s proredom 1.
  5. Ako članak sadržava grafički materijal (ilustracije, grafikone, fotografije), molimo da nam ih dostavite u posebnoj datoteci, a u glavnome tekstu brojem označite ono mjesto na koje ga treba dodati. Autor teksta obvezan je dobiti privolu autora/vlasnika grafičkoga materijala za njegovo objavljivanje;
  6. U naziv datoteke u kojoj se nalazi rad molimo napisati autorovo prezime ili prve riječi iz naslova;
  7. Oblik datoteke: .rtf ili .doc (ne primamo tekstove napisane u drugim formatima)

Prva stranica

Na prvoj stranici trebaju stajati sljedeće informacije:

 1. Naslov (po sredini) na poljskome i na engleskome jeziku
 2. Ime i prezime (po sredini)
 3. Kontakt (po sredini): sveučilište, institut, e-mail;
 4. Na sredini: datum prijave (lijeva strana) i datum recenzije i prihvaćanja rada (desna strana);
 5. Nacrtak (5 – 6 redaka) na engleskome jeziku zajedno s pet ključnih riječi (prije teksta samoga članka, poravnato).

Na kraju članka

 1. Sažetak na onome slavenskom jeziku (oko 500 znakova s bjelinama), o čijoj kulturi i književnosti govori članak i s ključnim riječima na tome jeziku;
 2. Sažetak na engleskome jeziku (oko 500 znakova s bjelinama);
 3. Indeksi: posebno autora i posebno prevoditelja;
 4. Kratka bibliografska bilješka: akademski stupanj, ime i prezime, datum i mjesto rođenja, mjesto rada, područje znanstvenog interesa, najnovije publikacije. Uzorak:

Leszek Małczak – rođen 1971. g. u Lublińcu, dr. hab., adiunkt na Katedri za teoriju književnosti i prevođenje Instituta za slavensku filologiju Šleskoga sveučilišta; bavi se istraživanjem južnoslavenskih književnosti, ponajprije hrvatskom književnošću i kulturom, a njegovi znanstvenički interesi usredotočuju se na fenomen regionalizma, poljsko-hrvatske kulturne odnose, literarnu i kulturnu komparatistiku te povijest, teoriju i praksu prevođenja. Među ostalim, objavio je monografiju Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (2004.) i monografiju Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944-1989 (2013.). Jedan je od redaktora antologije suvremene srpske drame Serbska ruletka (2011.) i antologije suvremene hrvatske drame Kroatywni (2012.).

Bożena Tokarz, rođena 1946. u Łodziu; prof. zw. na Institutu slavenske filologije Šleskoga sveučilišta; bavi se istraživanjem poljske i slovenske književnosti dvadesetoga stoljeća; teorijom književnosti, komparatistikom, teorijom prevođenja, poetikom. Autorica je mnogobrojnih knjiga, među ostalima: Teoria literatury. Metodologia badań literackich. Katowice 1980. 329 s. (suator: S. Zabierowski);  Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. Izdanje „Śląsk”, Katowice, 1983, 327 s.; Poetyka Nowej Fali. Izdanje Šleskoga sveučilišta, Katowice 1990, 231 s.; Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. (Ze studiów nad przekładem artystycznym). Izdanje „Śląsk”, Katowice 1998, 163 s.; Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. Izdanje Šleskoga sveučilišta, Katowice 2004, 227 s.; Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Izdanje Šleskoga sveučilišta, Katowice 2010, 274 s. Glavna je urednica serijske publikacije o prevođenju „Przekłady Literatur Słowiańskich”.

Molimo da svoje radove šaljete elektroničkom poštom na adresu: plsprzeklady@gmail.com

Pravila oblikovanja teksta odredilo je izdavaštvo Šleskoga sveučilišta (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Osnovna bibliografska bilješka:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

Bilježenje imena i prezimena

U donjim ili završnim bilješkama ne koriste se puna imena autora, nego njihov skraćeni oblik – inicijal [točka]. Ako autor citiranoga rada ima dva imena, zapis inicijala treba oblikovati ovako: J.A. Kowalski. Prema poljskim normama, među inicijalima ne treba stajati bjelina. To se načelo odnosi i na imena koja sadržavaju spojnicu, na primjer H.-G. Gadamer. Predlažemo da sva prezimena u bibliografskim bilješkama dosljedno pišete velikim slovima (Capital). Kako biste to učinili, dovoljno je označiti prezime, primjerice, autora, i pritisnuti tipke shift + ctrl + k (prečica za program MS Word). Molimo da između slova ne stavljate bjeline! Također molimo da prezimena ne pišete verzalom.

Informacija o izdavaču

Želite li dopuniti bibliografske podatke informacijom o izdavaču, treba je napisati prema sljedećem uzorku:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 35.

Treba imati na umu dosljednost zapisa: ako u jednome dijelu rada bilješke sadržavaju inforamcije o izdavaču, moraju biti zabilježene i u sljedećim dijelovima rada.

Ulomak iz knjige

Želite li zabilježiti ulomak iz knjige, primjerice, jednu od rasprava iz knjige određena autora, bibliografska bilješka treba biti oblikovana ovako:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Idem: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Warszawa 2008, s. 35—48.

Članak iz zbornika radova

Dodajete li podatke o članku iz zbornika radova, bibliografska bilješka ima ovakav oblik:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

Informacije o prevoditelju

Ako je knjiga na koju se pozivate napisana na stranome jeziku, u bibliografskoj bilješci mora stajati bilješka o prevoditelju, koja treba izgledati ovako:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Przekł. K. Adamska. Warszawa 2008.

ili

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Tłum. K. Adamska. Warszawa 2008.

Ponavljanje izvora

Pozivate li se na izvor koji je spomenut u prethodnoj bilješci, treba stajati u sljedećem obliku:

Ibidem, s. 35.

Pozivate li se na izvor koji je spomenut prije u istome poglavlju, upotrebljava se skraćeni opis, koji treba izgledati ovako:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 45. J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 35–48. M. Malinowska: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś…, s. 56–67.

No ako ste se na već spomenutu knjigu pozivali prije – ali ne u okviru istoga poglavlja – treba ponovno napisati puni bibliografski opis.

Ne preporučujemo upotrebu kratice op.cit. (opus citatum). Kad su bilješke tako oblikovane, čitatelj mora pretražiti cijeli članak kako bi našao pravi, cjelovit opis publikacije.

Tekst iz časopisa

Ako je izvor na koji se pozivate članak objavljen u časopisu, bibliografska bilješka treba izgledati ovako:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35–45.

Ako se pozivate na članak iz dnevnih novina, treba biti zapisan na sljedeći način:

J. Kowalski: Prośba brzmiała: przeczytaj. „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007, s. 17.

Ako je izvor članak objavljen u serijskoj publikaciji, bibliografska bilješka izgledat će ovako:

J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: „Górny Śląsk Wczoraj i Dziś”. T. 8. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35—48.

Bilješke prema američkome sustavu  – molimo da ih izbjegavate!

U dijelu radova koristi se takozvani američki sustav bilježenja. Bibliografija na kraju rada treba sadržavati podatke prema uzorku:

Adamczyk A.F., 1990: Wpływ górnictwa na wody podziemne. „Socjologia” z. 32, s. 41–46.

Bibliografske bilješke prema „američkome” sustavu trebaju biti zapisane ovako:

A.F. Kowalski (2002) ili (Kowalski, 2002) ili (Plan sytuacyjny…, 2001).

Želite li dopuniti bilješku u tekstu informacijom o stranici na kojoj se nalazi, možete to učiniti stavljajući broj stranice nakon zareza i kratice, ili upisati broj stranice nakon dvotočja:

(Kowalski, 2002, s. 15)

(Kowalski, 2002: 15)

Radovi koji nisu oblikovani prema uputama, kao i oni koji ne sadržavaju sve potrebne informacije, neće biti prihvaćeni za objavljivanje.

Tekstove koje nije posebno naručila, redakcija časopisa ne vraća.